Wiadomości 1 paź
Zielona energia szansą na rozwój regionów

fot. Pixabay

Współczesny świat zmierza w kierunku realizacji coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej. Megatrend rozwoju OZE nie ominie również Polski. Ten proces coraz bardziej postępuje także u nas, ale nie wszystko od razu. W Polsce rozwój OZE musi być uzupełniany przez energetykę konwencjonalną, bo ta gwarantuje stabilne dostawy i bezpieczeństwo energetyczne kraju - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski w 27 września 2019 r. w Siedlcach podczas dyskusji o rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych staje się coraz popularniejszy, a proponowane programy wsparcia tych inwestycji cieszą się dużym zainteresowaniem. Ministerstwo Energii odpowiada za wdrażanie funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w sektorze energetyki. Wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano już ponad 670 umów na dofinansowanie w kwocie ponad 9,5 mld zł inwestycji o całkowitej wartości blisko 21 mld zł. Inwestycje dotyczą bardzo różnych obszarów polskiej energetyki i wciąż podpisywane są kolejne umowy.

Zdaniem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego – rząd jest w pewnych nożycach, bo z jednej strony społeczeństwo chce odnawialnych źródeł energii i stabilnych jej dostaw a z drugiej strony mówi „nie za nasze pieniądze”. W tej sytuacji staje się to problemem państwa. Musimy te dwie kwestie umieć pogodzić

Na terenie całego kraju utworzona została sieć profesjonalnych doradców w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Każdy może skorzystać z porad z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii.

– Inwestycje w sektorze energetycznym są niezbędne dla rozwoju gospodarczego naszego kraju i jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy warunków życia Polaków – argumentował minister Tchórzewski

Przykładem dużego zainteresowania odbiorców rozwojem odnawialnych źródeł energii jest opracowany i ogłoszony przez Ministerstwo Energii Program „Mój Prąd”.

Z każdym dniem zwiększa się liczba wniosków składanych na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Do dnia wczorajszego Polacy złożyli prawie 900 wniosków, na łączną moc 5 MW, a Ministerstwo Energii zaakceptowało wypłaty na kwotę ponad 4 milionów złotych.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego całościowy budżet to aż 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program ten pokazuje, że rząd kładzie nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii i wspiera rozwój energetyki prosumenckiej.

Źródło: Ministerstwo Energii

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście