Smay klapy
Wiadomości 20 sty
Elektronika S.A.
Zastosowania pompy ciepła Q-ton: Szpitale · Biurowce · Apartamentowce · Hotele · Restauracje · SPA · Lotniska

Modułowa Pompa Ciepła Powietrze-Woda Mitsubishi Heavy Industries do ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej i technologicznej

Innowacyjne urządzenie nowej generacji na ekologiczny czynnik CO2

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych, wzrost ich cen, jak również nieustannie zwiększające się zanieczyszczenie środowiska, powoduje, iż wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, m.in. do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania, staje się koniecznością.

Jednym z kierunków rozwoju technologii urządzeń klimatyzacyjnych oraz grzewczych, w tym pomp ciepła, jest zmiana dotychczas powszechnie stosowanych czynników chłodniczych z grup: HFC/HFO na inne, charakteryzujące się niskim współczynnikiem GWP.

Modułowe pompy ciepła Mitsubishi Heavy Industries wykorzystujące dwutlenek węgla, jako czynnik chłodniczy, to wysokowydajne urządzenia do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej i technologicznej w obiektach typu: szpitale, biurowce, apartamentowce, uczelnie, lotniska, domy opieki, hotele, restauracje, centra fitness, itp.

Zakres wydajności pomp ciepła Q-ton wynosi od 30 do 480 kW (1-16 urządzeń wpiętych w jeden sterownik).

Głównymi zaletami CO2 są:

 • niepalność i niewybuchowość
 • nieszkodliwość dla środowiska naturalnego:
  • GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)= 1
  • ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej)= 0
 • niskie koszty eksploatacji
 • bezpieczeństwo użytkowników
 • nie podlega ograniczeniom w dystrybucji
 • nie jest objęty limitami czasowymi

Sercem pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprężarka, łącząca w jednej obudowie technologię rotacyjną (niski stopień) oraz scroll (wysoki stopień). Kombinacja obu rozwiązań zapewnia najwyższą efektywność –zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze otoczenia.

Urządzenie zapewnia ciągłą, nawet dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -25°C, produkcję wody o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajności do temperatury zewnętrznej -7°C bez użycia dodatkowej grzałki elektrycznej.

Współczynnik COP dla okresu przejściowego (temp. powietrza 16°C, woda na wejściu +17°C, na wyjściu +65°C) wynosi 4,3.

Pojedyncza jednostka Q-ton to moduł o wymiarach 1690x1350x720 mm o nominalnej wydajności grzewczej wynoszącej 30 kW (co daje 500 l/h wody o temperaturze +65oC lub 300 l/h wody o temperaturze +90oC, dla temperatury otoczenia -7 oC). System umożliwia zwiększenie wydajności do maks. 480 kW poprzez dodawanie kolejnych modułów (16 jednostek po 30 kW).

Technologia pomp ciepła opartych na czynniku CO2 jest technologią monoblokową. Wymiana ciepła pomiędzy dwutlenkiem węgla a wodą odbywa się w agregacie, natomiast instalacja w budynku napełniana jest wodą. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i konserwację urządzenia.

Q-ton, to nie tylko produkcja c.w.u. w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nadwyżkę ciepła można wykorzystać do ogrzewania budynku, projektując odpowiednio instalację grzewczą (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, nagrzewnica centrali wentylacyjnej itp.). Kluczowym elementem jest optymalne sprzęgnięcie urządzenia z istniejącą lub budowaną instalacją grzewczą oraz wykorzystanie właściwych komponentów (np. inwerterowa pompa obiegowa, zawory trójdrogowe, czujniki temperatury, czy system monitoringu).

W Japonii zainstalowano ponad 5 milionów pomp ciepła na CO2
W Europie, w tym w Polsce, działają dziesiątki systemów z pompą Q-ton.

 

Zasada działania Q-ton jest identyczna z zasadą działania tradycyjnej pompy ciepła powietrze-woda, ze sprężarką na R410A. Urządzenie odzyskuje ciepło (energię) z powietrza zewnętrznego (nawet o temperaturze -25°C) i przekazuje do wody w zasobniku. Znaczne różnice w efektywności wynikają z lepszych parametrów CO2, nowoczesnej sprężarki, efektywnego i szybkiego procesu odszraniania gorącym gazem. Dzięki temu otrzymujemy wodę o znacznie wyższych parametrach, niż w przypadku R410A, a współczynniki COP są nieporównanie lepsze nawet dla skrajnie niskiej temperatury zewnętrznej.

Q-ton spełnia rygorystyczne wymagania najpopularniejszego na świecie systemu oceny budynków BREEAM pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego.


Zalety:

 • naturalny, ekologiczny czynnik chłodniczy CO2 (R744)
 • zakres temperatur pracy pompy: od -25°C do +43°C
 • maksymalna temperatura ciepłej wody 90°C możliwa jest do uzyskania nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C
 • zastosowanie pompy Q-ton obniża koszty roczne pozyskania c.w.u. o około:
  • 46% - w porównaniu do bojlera gazowego
  • 76% - w porównaniu do bojlera elektrycznego
 • zastosowanie pompy ciepła Q-ton umożliwia wysoką punktację przy certyfikacji budynku (BREEAM) oraz pozyskanie dofinansowań.

Użycie w pompach ciepła Q-ton bezpiecznego i wysokowydajnego CO2 jako czynnika chłodniczego, wydaje się najlepszą drogą do ograniczania ilości substancji kontrolowanych („freonowych” czynników chłodniczych), a tym samym zgodności z obecnymi i przyszłymi regulacjami UE w zakresie tych substancji. Dodatkowe korzyści, to oczywiście znaczne ograniczenie kosztów produkcji c.w.u., wody technologicznej oraz ogrzewania.