Wiadomości 16 sie
Carel
Wzrost przychodów przekracza 25% w pierwszym półroczu 2023

Zarząd CAREL INDUSTRIES S.p.A. zatwierdziła skonsolidowane wyniki na dzień 30 czerwca 2023 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 330,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 26,4%.

Wybrane dane finansowe

  • Skonsolidowane przychody w wysokości 330,3 mln EUR, +26,4% w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2022 r. (bez wpływu kursów walut wzrost wyniósłby 27,2%). Przy podobnych i stałych kursach wymiany wzrost wyniósłby +13,9%.
  • Skonsolidowana EBITDA w wysokości 72,6 mln € (4,2 mln € ze zmiany zakresu konsolidacji w wyniku kilku przejęć). +29,4% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.
  • Skonsolidowany dochód netto w wysokości 40,3 mln EUR, +15,7% w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2022 r.
  • Ujemna skonsolidowana wartość finansowa netto w wysokości 107,6 mln euro.
     

Oświadczenie Dyrektora Generalnego Carel

Francesco Nalini, CEO Grupy, skomentował: „Z wielką dumą informuję, że właśnie zakończony kwartał to dziesiąty kwartał z rzędu, w którym Grupa odnotowała dwucyfrowy procentowy wzrost przychodów organicznych,  jednocześnie osiągnięte przychody na dzień 30 czerwca są zasadniczo porównywalne z tymi z całego 2020 roku, co oznacza podwojenie obrotów w ciągu zaledwie 3 lat.

Spójność wspomnianych wyników, osiągnięta przy zróżnicowanych scenariuszach charakteryzujących się nagłymi zmianami, potwierdza odporność modelu biznesowego spółki, opartego na ciągłym procesie internacjonalizacji i ekspansji na sąsiednie nisze rynkowe, również dzięki przeprowadzonym 11 transakcjom M&A (fuzji i przejęć). Jeśli dodamy do tego wkład nowo przejętych spółek, wzrost przychodów do 30 czerwca przekroczył 26%.

Koncentrując się na przyszłości, Grupa z ufnością i optymizmem patrzy w nadchodzące kwartały, które według oczekiwań będą szczególnie trudne ze względu na pogorszenie się międzynarodowego scenariusza makroekonomicznego, charakteryzującego się wciąż znaczną presją inflacyjną oraz restrykcyjną polityką pieniężną prowadzoną głównie przez FED i EBC. Będziemy nadal pracować z takim samym entuzjazmem jak zawsze, utrzymując innowacje technologiczne w centrum naszej strategii rozwoju, wspomagane również przez partnerstwo z Kiona, wiodącą norweską firmą dostarczającą rozwiązania programowe do optymalizacji zużycia energii, cyfryzacji systemów chłodniczych i budynków, z którą podpisano wiążącą umowę na objęcie przez CAREL 82,4% jej kapitału zakładowego.”.

Tagi: CAREL
Carel