Wiadomości 7 lis
Carel
CAREL: W III KWARTALE 2023 R. UTRZYMUJEMY WZROST

Rada Dyrektorów CAREL INDUSTRIES S.p.A. zatwierdziła skonsolidowane wyniki na dzień 30 września 2023 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 497,2 mln euro, co oznacza wzrost o 24%.

Wybrane dane finansowe
• Skonsolidowane przychody w wysokości 497,2 mln euro, +24% w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. (bez wpływu kursów walut wzrost wyniósłby 25,7%).
• Skorygowana skonsolidowana EBITDA w wysokości 113,0 mln €, co odpowiada 22,7% przychodów (lub 22,3%, w tym 2,3 mln € kosztów jednorazowych związanych głównie z przejęciem Kiona i Eurotec). Wzrost w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku wyniósł 28,9%.
• Skonsolidowany zysk netto w wysokości 59,1 mln euro, +12,2% w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r.
• Ujemna skonsolidowana sytuacja finansowa netto w wysokości 265,3 mln €.

Oświadczenie Dyrektora Generalnego
Francesco Nalini, Dyrektor Deneralny Grupy, skomentował: „Pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku zamknęło się wzrostem przychodów o 24%, czyli 12,7% w ujęciu analogicznym i przy stałych kursach wymiany, zgodnie z oczekiwaniami komunikowanymi w sierpniu. Wynik jest szczególnie pozytywny, jeśli weźmiemy pod uwagę z jednej strony porównanie z
analogicznym okresem 2022 roku, który wykazał już organiczny wzrost na poziomie ponad 20%, a z drugiej kontekst makroekonomiczny charakteryzujący się wciąż wysoką stopą inflacji w strefie euro, co wraz z pewną niepewnością regulacyjną wpływa na krótkoterminowe trendy wzrostu niektórych zastosowań, takich jak komercyjne urządzenia chłodnicze i pompy ciepła. Udział nowo nabytych spółek w całkowitych przychodach wyniósł ponad 50 mln euro,co podkreśla korzyści płynące ze strategii fuzji i przejęć, którą realizujemy od momentu wejścia na giełdę, a której kulminacją było ostatnio zakończenie w dniu 31 sierpnia 2023 r. przejęcie Kiony.

Bardzo pozytywny był także trend w zakresie rentowności mierzonej skorygowaną marżą EBITDA, która wyniosła około 22,7%, zwiększając tym samym zarówno w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku (21,9%), jak i do pierwszej połowy tego roku (22,1%) . Nawet po uwzględnieniu jednorazowych kosztów związanych z przejęciamidokonanymi w ciągu roku, rentowność i tak wzrosłaby. Wynik ten wynikał głównie z rozwoju zjawiska dźwigni operacyjnej, poprawy asortymentu produktów oraz wkładu niektórych przeglądów cen przeprowadzonych w ostatnich latach w celu zrównoważenia zjawiska inflacyjnego na surowcach.

Patrząc w przyszłość, pomimo znacznej zmienności obecnej na rynku, Grupa z przekonaniem i entuzjazmem będzie kontynuować realizację swojej strategii, mającej na celu uchwycenie strukturalnych średnio- i długoterminowych trendów wzrostowych w większości zastosowań, w których działa .

 

Tagi: CAREL
Carel