Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 13 lut 2023
Wyniki X edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”

7 lutego 2023 r. wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zatwierdziła listę laureatów X edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”.

Od listopada 2022 r. niezależni eksperci branżowi oraz eksperci z dziedziny transferu technologii prowadzili ocenę  wniosków konkursowych do X edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”. Złożone aplikacje zostały zweryfikowane m.in. pod kątem potencjału danej technologii do transferu za granicę oraz osiąganego efektu ekologicznego.

Podsumowanie oceny wniosków zostało zaprezentowane Kapitule Konkursu. Eksperci z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod przewodnictwem wiceminister Małgorzaty Golińskiej, odnieśli się do propozycji ekspertów i przedstawili swoje opinie w zakresie technologii rekomendowanych do wsparcia w ramach programu GreenEvo. Na liście rozwiązań rekomendowanych do wsparcia znalazło się dziesięć technologii.

Gratulujemy laureatom!

Lista laureatów X edycji

  • Instytut Energetyki-Instytut Badawczy - Stos stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC) jako urządzenie do wytwarzania wodoru lub energii elektrycznej.
  • Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K. - Instalacja termicznego przekształcania odpadów medycznych, przemysłowych, weterynaryjnych i niebezpiecznych z odzyskiem energii cieplnej lub elektrycznej.
  • Idealbin Sp. z o.o. - System inteligentnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
  • FortiFruits Sp. z o.o. - Elicytacja owoców jako naturalna metoda zwiększania trwałości owoców.
  • Far Data Sp. z o.o.  - ViaZone – Mobilny System Zarządzania Ruchem.
  • SYSTEM 3E S.A. SYSTEM 3E - system wznoszenia ścian we wszystkich typach budynków bez konieczności stosowania zaprawy i ocieplenia.
  • Solcraft Sp. z o.o. Solverter® - system wykorzystania dachu wykonanego w płycie Thexpan® i płycie warstwowej wymiennikowej (nowy patent) jako źródła energii cieplnej pochodzącej z powietrza i promieniowania słonecznego.
  • AUTORUN sp. z o.o. - Smart Energy Management System - Inteligentny system zarządzania energią elektryczną.
  • SEEDiA Smart City Solutions - jCharge oraz technologia incity.io dla inteligentnego miasta - uniwersalne stacje ładowania elektromobilności dla Smart City.
  • PROMAR sp. z o.o. - Platforma imperia® wraz z urządzeniami komunikacyjnymi imperiów CONNECT®  - platforma pracująca w chmurze Itom, która umożliwia monitorowanie i zarządzanie instalacjami i urządzeniami zintegrowanymi z systemem – nawet w ramach najbardziej rozproszonej infrastruktury budynkowej.
Tagi: ekologia