Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 14 gru 2022
Trudne warunki gospodarcze pogarszają sytuację organizacji pomocowych

Aktualna sytuacja wpływa na działalność organizacji pożytku publicznego, utrudniając funkcjonowanie i planowanie. Dlatego każde wsparcie ze strony darczyńców jest dla nich na wagę złota. Spółka PGE Toruń w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” przekazała wsparcie czterem wybranym fundacjom i stowarzyszeniom. W tym roku 40 tys. zł trafi na pomoc m.in. samotnym matkom, dzieciom wymagającym wsparcia w rozwoju i osobom chorującym na nowotwory. – To wsparcie jest dla nas wręcz strategiczne, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy nasze wydatki rosną – mówi Dominik Romiński, wiceprezes stowarzyszenia walki z białaczką i szpiczakiem Kierunek Zdrowie.

– Program „Dzielimy się ciepłem” jest dedykowany stowarzyszeniom i instytucjom, które wspierają osoby potrzebujące pomocy, mające problemy w codziennym życiu, borykające się z różnymi chorobami. Staramy się je wspierać, żeby mogły realizować swoją misję, pomagać mieszkańcom Torunia. Przekazanie finansowego wsparcia w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem” to nasz wkład w pomoc i opiekę, które dają na co dzień te organizacje swoim podopiecznym – mówi agencji Newseria Biznes Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

„Dzielimy się ciepłem” to program wsparcia dla najbardziej potrzebujących odbiorców, realizowany co roku w okresie przedświątecznym w tych miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie, Kielcach, Szczecinie i Rzeszowie. Ma na celu pomóc organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także rodzinom wskazanym przez MOPS-y. W ramach programu „Dzielimy się ciepłem” w ciągu ostatnich pięciu lat PGE EC przekazała na wsparcie potrzebujących odbiorców ponad 2 mln zł.

– Staramy się być blisko ludzi, lokalnych społeczności i regularnie wspierać najbardziej potrzebujących odbiorców – mówi Robert Kowalski.

Toruńska spółka zdecydowała się wesprzeć cztery organizacje pożytku publicznego korzystające z ciepła sieciowego i pomagające podmiotom wrażliwym społecznie. W mikołajki każda z nich dostała symboliczny czek na kwotę 10 tys. zł.

– Z racji podwyżek i inflacji ten rok jest dla nas bardzo trudny. Utworzyliśmy zbiórki finansowe na czynsz, media, najważniejsze opłaty w naszej placówce, ale wspieramy też pomocą żywnościową rodziny, które mamy pod opieką, i tu również potrzebujemy wsparcia finansowego – mówi Patrycja Koprowska, wiceprezes Fundacji Pomocy Samotnym Matkom. – Z Fundacji PGE otrzymaliśmy 10 tys. zł i dla nas to bardzo duża kwota, która rzeczywiście ratuje nasz budżet. Te pieniądze zostaną przeznaczone na organizację wigilii dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, trudnych, zaniedbanych i takich, które znajdują się na marginesie życia społecznego. Będą dla nich zorganizowane paczki świąteczne i warsztaty, które pomogą nam zbudować rodzinną atmosferę świąt, pomogą nam lokalnie zintegrować te rodziny i wspólnie przeżyć święta.

– Zespół Szkół nr 26 w Toruniu pomaga dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju. Potrzebujemy wsparcia w wyposażeniu i dostosowaniu sal dydaktycznych do zajęć i potrzeb takich dzieci. Potrzebujemy wysoko wyspecjalizowanych, nowoczesnych technologii choćby do tego, żeby móc pracować z uczniami niemówiącymi – mówi Maja Niewiadomska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu. – Mikołajkowy prezent w postaci 10 tys. zł przeznaczymy na wyposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki i meble sali dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, które pomagają im dorównać w rozwoju do zdrowych rówieśników. To są dzieci, które trafiają do nas nawet po urodzeniu i  korzystają z naszej pomocy aż do ukończenia etapu przedszkolnego. I dla nich właśnie będzie przeznaczona ta sala, która będzie przyjazna, ciepła, kolorowa i będzie zachęcała do pracy.

W tym roku pomoc z programu „Dzielimy się ciepłem” trafi również do osób chorych na nowotwory, ponieważ czeki na 10 tys. zł odebrały również Toruńskie Stowarzyszenie „Amazonki” oraz stowarzyszenie Kierunek Zdrowie, które opiekuje się m.in. pacjentami hematoonkologicznymi, z nowotworami krwi.

– Otrzymane 10 tys. zł przeznaczymy na organizację trzech spotkań świątecznych dla blisko 100 pacjentów, na zakup termosów, o które prosili chorzy na oddziale hematologii, oraz na drobne upominki i kartki świąteczne, aby wiedzieli, że się o nich pamięta – mówi Dominik Romiński, wiceprezes stowarzyszenia Kierunek Zdrowie. – Jeśli spojrzeć na sytuację, która dotyka świat w ostatnich dwóch latach, na pierwszy plan wychodziły potrzeby związane z COVID-19 i wojną w Ukrainie, teraz mamy inflację, tak więc problemy innych grup, w tym m.in. pacjentów hematologicznych, były trochę z boku. To nie są pierwsze potrzeby, z którymi ludzie się utożsamiają i chcą wspierać. Dlatego to wsparcie, którego udzieliło nam PGE Toruń, jest dla nas wręcz strategiczne, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy nasze wydatki rosną. 

Toruńska spółka z Grupy PGE wspiera lokalne organizacje pożytku publicznego od prawie 13 lat. Do tej pory przeznaczyła na ten cel już blisko 700 tys. zł.

Tagi: energetyka
Newseria Biznes

Newseria Biznes https://biznes.newseria.pl/