SMAY - Katalog produktów
Wiadomości 23 mar 2020 3
TAURON
TAURON zwiększa produkcję z wiatru o 60 procent

fot. TAURON

W ubiegłym roku farmy wiatrowe TAURONA dostarczyły około 700 GWh energii elektrycznej, oznacza to 60-proc. wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim rokiem. Taka ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 300 tysięcy gospodarstw domowych.

 - Zielony Zwrot TAURONA przynosi konkretne i mierzalne rezultaty. Duży wzrost produkcji to przede wszystkim efekt nabycia pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW i  korzystnej sytuacji meteorologicznej tłumaczy Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia. - Stale analizujemy możliwości akwizycji kolejnych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, a równocześnie rozwijamy własne, zielone przedsięwzięcia, w szczególności na terenach należących do Grupy dodaje prezes Grzegorczyk.

Dzięki ubiegłorocznemu zakupowi nowych farm wiatrowych, TAURON niemal podwoił moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Obecnie TAURON jest właścicielem dziewięciu farm w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Farmy zlokalizowane są w większości na terenach o dobrych parametrach wietrzności, gdzie średnioroczna prędkość wiatru wynosi ponad 6 m/s. 

Najlepsze wyniki produktywności uzyskały farmy wiatrowe zlokalizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim – Inowrocław i Mogilno o łącznej mocy 66 MW, utrzymując wysoki poziom ponad 35 proc. Również produktywność największej farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW, zlokalizowanej w województwie zachodnio-pomorskim, była powyżej średniej z lat poprzednich i wyniosła 30 proc.

TAURON w zainicjowanym w ubiegłym roku Zielonym Zwrocie zakłada do 2025 r. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie o mocy 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Grupa przewiduje, że dzięki planowanym działaniom zwiększy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej do blisko 30 proc. w 2025 r., a w 2030 r. do ponad 65 proc.

Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc.

Wyniki szacunkowe Grupy TAURON

W 2019 roku Grupa TAURON, według szacunkowych danych, osiągnęła 20, 511 mld zł przychodów ze sprzedaży. Zysk EBITDA został oszacowany z kolei na 3, 599 mld zł.

W  2019 roku inwestycje Grupy TAURON osiągnęły wartość 4, 128 mld zł; dług netto wyniósł 10, 130 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,81. 

W 2019 roku dystrybucja energii elektrycznej w Grupie TAURON wyniosła 51,73 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 49,98 TWh, produkcja energii elektrycznej brutto 13,88 TWh, produkcja ciepła 10,85  PJ, sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 33,73 TWh, produkcja węgla handlowego 3,78 mln ton.

Na wyniki Grupy istotnie wpłynęły m.in. wyższa rok do roku marża na sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, trudne warunki górniczo-geologiczne w kopalniach TAURONA, co skutkowało uzyskaniem niskiego wolumenu produkcji węgla handlowego, a także wartość odpisów z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie.

Tagi: TAURON
Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście