Wiadomości 18 wrz
Swegon
Swegon WISE - platforma do zarządzania systemami wentylacyjnymi

fot. Swegon

System WISE jest elastyczną i kompleksową platformą do zależnego od potrzeb zarządzania systemami wentylacyjnymi, chłodzenia oraz ogrzewania w budynkach.

Czym jest WISE ?

System WISE jest elastyczną i kompleksową platformą do zależnego od potrzeb zarządzania systemami wentylacyjnymi, chłodzenia oraz ogrzewania w budynkach.

System WISE niesie ze sobą efekty wieloletniego doświadczenia, które ma na celu ułatwienie procesu budowy od wczesnego etapu planowania i koncepcji- po uruchomienie zapewniając jednocześnie łatwość i elastyczność w zakresie dostosowania powierzchni do zmieniających się potrzeb najemców i użytkowników obiektu.

Podstawowym celem działania systemu WISE jest dostosowanie klimatu/środowiska wewnętrznego dokładnie do poziomu zdefiniowanego przez użytkownika. System, który nadmiernie  wentyluje, chłodzi lub ogrzewa kontrolowaną przestrzeń charakteryzuje się  nadmierną konsumpcją energii, natomiast w sytuacji odwrotnej zostaje niedotrzymany komfort użytkowników.

Dzięki systemowi  WISE możliwe jest połączenie wysokiej efektywność energetycznej, idealnego klimatu wewnętrznego oraz pełnej kontroli nad całym systemem.

Dlaczego klimat wewnętrzny i komfort użytkowników jest taki ważny ?

Środowisko wewnętrzne może być klasyfikowane w zależności od kilku parametrów, m.im:

1) temperatury - ciepłe lub zimne.

2) kryterium przeciągu

Klimat/środowisko wewnętrzne może mieć bezpośredni oraz pośredni wpływ na zdrowie ludzi.

Bezpośredni wpływ na zdrowie obejmuje choroby sercowo-naczyniowe, do których może przyczynić się nieprawidłowo działająca instalacja chłodzenia. Zbyt wysoka temperatura może prowadzić do wystąpienia takich dolegliwości jak: mdłości, zmęczenie, bóle głowy. Pośrednimi skutkami niekorzystnych warunków wewnętrznych są takie symptomy jak: zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie ryzyka wypadku czy generalne obniżenie komfortu użytkowników. Wzrost stężenia dwutlenku węgla CO2 powyżej 1000 ppm niekorzystnie wpływa na nasze funkcje poznawcze, między innymi ograniczając efektywność nauki czy  problemy w podejmowaniu właściwych strategicznych decyzji.

Dla najmu komercyjnej powierzchni biurowej można wykorzystać regułę 30-300-3000 ilustrującą średni rząd wielkości oraz różnicę pomiędzy opłatami za media, kosztami czynszu, a kosztami związanymi z wynagrodzeniem pracowników (wszystkie wartości wyrażone w EUR na metr kwadratowy powierzchni biurowej w skali rok).

 

Najemcy ponoszą koszty wynoszące średnio 30 EUR/m2 w skali roku związane ze zużyciem mediów. 300 EURO/ m2 to roczne wydatki związane z kosztami najmu powierzchni. Całkowite koszty wynagrodzeń pracowników sięgają w ujęciu rocznym kwoty wynoszącej 3000 EUR/m2.

Wykorzystanie systemu WISE pozwala na spełnienie powyższych wymagań zarówno w zakresie zużycia energii,  jak również w optymalizacji wykorzystania dostępnej powierzchni. Najważniejszym efektem działania tego systemu jest jednak możliwość zapewnienia właściwego klimatu w pomieszczeniu, który bezpośrednio przekłada się wzrost efektywności pracy pracowników.

WISE wspiera system wentylacji zależnej od potrzeb (DCV). Jakie są różnicę między DCV & VAV ?

Systemy VAV i DCV zasadniczo służą do tego samego celu, czyli dostosowaniu wydajności wentylacji i klimatyzacji w odpowiedzi na zmienne oraz zróżnicowane poziomy aktywności w naszych obiektach. Ogólnie ujmując, jakość środowiska/klimatu wewnętrznego oraz efektywność energetyczna systemu będzie tym wyższa im bardziej zaawanasowany jest system. Oczywiście istnieją również aplikacje w których nawet podstawowe rozwiązania pracują idealnie.

Istnieje wiele akronimów dla różnych rodzajów koncepcji zarządzania systemem wentylacji, ale trzy z nich najczęściej występujące to:

CAV – Constant Air Volume – Stały strumień powietrza wentylacyjnego

VAV – Variable Air Volume – Zmienny strumień powietrza wentylacyjnego

DCV – Demand Controlled Ventilation – Wentylacja zależna od potrzeb

Jakie więc są różnice miedzy tymi koncepcjami oraz zalety poszczególnych wariantów:

VAV

  • Podstawowa kontrola zapotrzebowania – umożliwia zmianę strumienia powietrza wentylacyjnego w funkcji pracy budynku. Może występować regulacja zależna od czynników takich jak temperatura lub jakość powietrza
  • Zazwyczaj charakteryzuje się niższymi kosztami inwestycyjnymi w przypadku projektów średniej wielkości w porównaniu do systemów DCV
  • W większości pozwala na spełnienie wymagań w  dla mniej złożonych projektów
  • Oferuje znaczne oszczędności w zużyciu energii w porównaniu do systemu CAV

DCV

  • Zaawansowane algorytmy zarządzania systemem – dostosowuje strumień powietrza wentylacyjnego oraz jego parametry (temperatura, wilgotność) w zależności od stanu zajętości, zapotrzebowania aby sprostać stawianym oczekiwaniom
  • Oferuje więcej możliwości indywidualnego kreowania środowiska wewnętrznego/klimatu w celu spełnienia zróżnicowanych wymagań
  • Pozwala na połączenie wszystkich podsystemów wchodzących w skład systemu klimatyzacji w celu zapewnienia kompleksowego działania klimatyzacji optymalnie wykorzystującej dostępne instalacje, zasoby
  • Będzie kluczowym kryterium dla uzyskania najwyższych ocen w systemach certyfikacji budynków, takich jak: BREEAM, WELL i LEED
  • Oferuje szerokie możliwości w zakresie osiągania wysokiej efektywności energetycznej przez budynki które charakteryzują się wysokimi kosztami zużycia energii na potrzeby na systemy wentylacji i klimatyzacji

Oznacza to, że podstawowy system VAV może być bardzo dobrym wyborem dla projektów o mniejszej skali, w których scenariusz zapotrzebowania nie jest zbyt rozbudowany, a koszty inwestycyjne są czynnikiem decydującym. W przypadku projektów dla których wymagania stawiane przed systemem klimatyzacji są bardziej rygorystyczne, a budynek będzie poddawany certyfikacji właściwym wyborem będzie bardziej zawansowany system typu DCV. Jedną z wielu zalet systemu DCV jest posiadanie wielu funkcjonalności dostosowanych do potrzeb inteligentnych budynków, które obecnie stają się coraz bardziej popularne. Jednym z takich przykładów może być najbardziej zielony budynek na świecie, The Edge w Amsterdamie.
Badania pokazują, że systemy w budynku pozwalające na zapewnienie lepszego klimatu/środowiska wewnętrznego znacząco podnoszą wartość nieruchomości, jak również samopoczucie oraz wydajność pracy jego użytkowników.

System WISE – Kompleksowe rozwiązanie na każde potrzeby

System WISE otwiera nowe możliwości w kategorii optymalizacji środowiska wewnętrznego. Dla osób, które nie pracowały jeszcze z tą platformą może się wydawać, że jest to kolejne rozwiązanie składające się tylko z produktów lub jest to wyłącznie układ sterowania. W rzeczywistości jest to kompletny system składający się z specjalnie zaprojektowanych urządzeń, które komunikują się ze sobą bezprzewodowo dla zapewnienia możliwe najprostszej integracji systemu oraz elastyczności w adaptacji powierzchni w zależności od zmieniających się potrzeb budynku w cyklu jego życia. System zaprojektowany został jako przyjazny użytkownikowi z intuicyjnym graficznym  interfejsem użytkownika. Zaawansowane oprogramowanie bazuje na danych pozyskiwanych z wszystkich komponentów systemu, jak również danych wymienianych z innymi obiektowymi systemami (np. BMS, kontrola dostępu, system rezerwacji pokoi w przypadku aplikacji hotelowych) automatycznie kontrolując środowisko wewnętrzne w obsługiwanych pomieszczeniach optymalizując jednocześnie zużycie energii oraz poziom komfortu. Co więcej, system WISE został opracowany z naciskiem na łatwość wdrożenia i obsługi. Posiada inteligentne rozwiązania, które ułatwiają przejście od etapu koncepcji poprzez etap projektowy, aż do etapu uruchomienia oraz późniejszej eksploatacji.

 

WISE jest rozwiązaniem, które obejmuje swoim zakresem całość systemu klimatyzacji pozwalając na połączenie wszystkich komponentów systemu. Jest to produkt dedykowany zarówno do dużych jak i małych projektów, który pozwala jednocześnie na łączenie oraz mieszanie różnych wariantów konfiguracji systemu wentylacji (CAV, VAV/DCV) w obrębie jednego budynku.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z biurami techniczno-handlowymi Swegon.

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście