Wiadomości 17 maj 2023
Czy dodatkowe 60 mln  zainstalowanych  pomp ciepła obniży rachunki za ogrzewanie o 20% ?

fot. EPHA

Nowe badania wykazują, że skuteczne wdrożenie pomp ciepła w Europie przyczyni się do zwalczania energetycznego ubóstwa. To z kolei spowoduje obniżenie rachunków za energię, zmniejszenie importu gazu oraz pozytywny wpływ na zdrowie, zatrudnienie i Produkt Krajowy Brutto (PKB).

Według wyników badań, realizacja celu Unii Europejskiej dotyczącego zainstalowania dodatkowych 60 milionów pomp ciepła do 2030 roku przyniosłaby spadek zapotrzebowania na gaz w budynkach o 40% w okresie od 2022 do 2030 roku.

Dodatkowo, zgodnie z przedstawionymi danymi, wprowadzenie pomp ciepła w Europie skutkowałoby zmniejszeniem importu energii o 60 miliardów euro oraz obniżeniem rachunków za ogrzewanie gospodarstw domowych o 20% do 2030 roku. Ponadto, pompy ciepła są około 30% tańsze w utrzymaniu w porównaniu do kotłów gazowych przez cały okres ich użytkowania.

Nadmierna zależność Unii Europejskiej od gazu i opóźnienia w dekarbonizacji sektora budowlanego są głównie spowodowane wykorzystaniem kotłów opalanych paliwami kopalnymi.

Mimo istniejących wyzwań, w Unii Europejskiej co osiem sekund montowany jest nowy kocioł zasilany paliwami kopalnymi. W odpowiedzi na tę sytuację, Komisja Europejska zaproponowała zakaz sprzedaży nowych kotłów opalanych paliwami kopalnymi od września 2029 roku. W dniu 27 kwietnia odbyły się dyskusje na ten temat.

Jozefien Vanbecelaere, szef ds. UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła, powiedział:

„Znaczenie szybkiego przejścia na pompy ciepła nigdy nie było bardziej jasne. Od naszych płuc po nasze portfele, od naszego klimatu po naszą niezależność energetyczną, przyspieszenie odchodzenia od kotłów na paliwa kopalne przyniesie szereg niesamowitych korzyści. Wzywamy UE do zakończenia ery kotłów na paliwa kopalne”.

Z modelowania przeprowadzonego przez Cambridge Econometrics na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła wynika również, że osiągnięcie celu REPowerEU dla pompy ciepła na 2030 r.:

> Doprowadzić do wzrostu rocznego produktu krajowego brutto (PKB) o 2,5% w porównaniu ze scenariuszem biznesowym bez zmian
> Utworzyć 3 miliony dodatkowych miejsc pracy netto w porównaniu ze zwykłym scenariuszem biznesowym.
> Ograniczyć szkodliwe dla klimatu emisje CO2 z budynków mieszkalnych w UE o 46% w porównaniu z 2022 r.
> Ograniczenie emisji NOx z ogrzewania gospodarstw domowych o prawie 40% do 2030 r. w porównaniu z 2022 r. Pompy ciepła nie wytwarzają emisji, które zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy, w przeciwieństwie do spalania paliw kopalnych i biomasy.

Stijn Van Hummelen, dyrektor zarządzający w Cambridge Econometrics (Belgia) powiedział:

„Nasz nowy raport sugeruje, że zwłaszcza jeśli wysokie ceny paliw kopalnych utrzymają się w nadchodzących latach, szybkie odejście od kotłów gazowych na rzecz pomp ciepła w nadchodzącej dekadzie nie tylko pomogłoby zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych do 2030 r., ale także wygenerowałoby dodatkowe zatrudnienia i zmniejszyć wydatki gospodarstw domowych na energię”.

Dimitri Vergne – lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) powiedział:

„To oczywiste, że przejście z kotłów na paliwa kopalne na pompy ciepła przynosi korzyści zarówno planecie, jak i oszczędnościom konsumentów. Aby szybko wprowadzić pompy ciepła do naszych domów, władze muszą pomóc konsumentom w przezwyciężeniu wysokich kosztów początkowych, trudności ze znalezieniem akredytowanego i godnego zaufania instalatora oraz w lepszym ociepleniu domów”.

 

Źródło: EPHA