Wiadomości 25 lut 2021
Rzecznik MŚP walczy o prawo przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców

Dwuletnia batalia Rzecznika MŚP o prawo przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców. Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP już od marca 2019 r. aktywnie występuje z wnioskami o podjęcie działań dotyczących zaradzenia przewlekłości postępowań w sprawie zatrudniania cudzoziemców. We wrześniu 2019 r. do MSWiA zostały przekazane wnioski organizacji przedsiębiorców. Dotyczyły one problemów związanych z przewlekłością rozpatrywanych spraw przez Urzędy Wojewódzkie.

26 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano zagadnienia związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium PR. W tym w szczególności postulaty zgłoszone przez przedstawicieli przedsiębiorców w Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców z dnia 6 września 2019 roku. Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP.

Interwencja rzecznika MŚP

W związku z doniesieniami medialnymi, Rzecznik MŚP zwrócił się w piśmie z 29 grudnia 2020 r. do Pani Iwony Michałek, Sekretarza Stanu w MRPiT. Z prośbą o jak najszybsze udostępnienie projektów ustaw przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, dotyczących zatrudniania cudzoziemców. W celu umożliwienia poddania ich szerokim konsultacjom wśród przedsiębiorców oraz o przedstawienie informacji dotyczących konkretnych rozwiązań, jakich przyjęcie planuje Ministerstwo. W swoim piśmie Rzecznik MŚP zaznaczył, że problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców były przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika MŚP. Skierowanych do organów administracji państwowej. W szczególności Rzecznik MŚP kilkukrotnie zgłaszał postulat, podnoszony przez przedstawicieli przedsiębiorców. Przede wszystkim by Urzędy Pracy rozpatrywały wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. Odpowiedź na powyższe pismo wpłynęło 8 lutego 2021 r. do Biura Rzecznika MŚP.

Rynek pracy dla cudzoziemców

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że rozpoczęło pracę nad reformą rynku pracy. Przewiduje, że częścią zmian będzie wyodrębnienie z obecnie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców. Nie ma jednak jeszcze konkretnych kierunków zmian. Wśród zagadnień, które zostaną uwzględnione, znajdują się: poprawa efektywności obowiązujących procedur, pełna elektronizacja postępowań w zakresie legislacji pracy cudzoziemców. Ponadto dostosowanie rozwiązań do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Ministerstwo deklaruje, że projekty nowych rozwiązań będą – także na etapie kierunkowych propozycji – konsultowane z Rzecznikiem MŚP. Ponadto z partnerami społecznymi. Niestety w piśmie nie zostały podane żadne, konkretne terminy.

Wydział prawno-legislacyjny w Biurze Rzecznika MŚP jest w gotowości, aby zaopiniować propozycje dot. usprawnienia zatrudnienia cudzoziemców. Problem polega na tym, że najwyraźniej żaden organ administracji nie śpieszył się dotychczas, aby zacząć poważną dyskusję na ten temat.

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl