Wiadomości 5 lip 2021
Rynki arabskie szansą dla polskich przedsiębiorców

Rynki arabskie szansą dla polskich przedsiębiorców. Dla polskich firm zainteresowanych rynkami Afryki i Bliskiego Wschodu w perspektywie długoterminowej otwiera się zupełnie nowa szansa na umocnienie swojej obecności w tym regionie. Podczas misji gospodarczej do Egiptu, zorganizowanej na początku czerwca przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy z Suez Canal Economic Zone.

Efektem współpracy ma być Polski Park Przemysłowy w Egipcie. Strefa zapewni polskim inwestorom specjalne warunki. Już teraz wiadomo, że zachęty obejmują m.in.: 50 procent zwolnienia z podatków od kosztów inwestycji i brak ograniczeń co do narodowości udziałowców. Ponadto swobodę wyboru formy prawnej czy też zwolnienia z opłat celnych i podatku VAT. Nie do przecenienia na tak odległym rynku jest również parasol ochronny jaki daje wsparcie polskich instytucji.

Egipt – brama do rynków afrykańskich

Współpraca z tym krajem to szansa dla polskich przedsiębiorstw, które chciałyby inwestować w tej części świata. Polska Agencja Inwestycji i Handlu stale zachęca rodzimych eksporterów do podboju odległych rynków.

Wzrost dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy Polską a Egiptem notowany jest od kilku lat. Rok 2019 był pod tym względem najlepszy – łączna wartość wymiany handlowej wyniosła wówczas ponad 600 mln euro. Covid-19 pokrzyżował inwestycyjne plany, ale na tle innych krajów zarówno gospodarka Polski jak i Egiptu nie ucierpiały w takim stopniu, jak wcześniej przypuszczano. Spodziewany jest powrót pozytywnego trendu wzrostowego – powiedział Jacek Grad, Starszy Konsultant z Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Rynki arabskie i afrykańskie

Egipt jest najludniejszym krajem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz 3. największą gospodarką w Afryce. Według raportu World Economic Outlook The Great Lockdown, jest jedynym krajem w regionie, który w 2020 roku nie odnotował spadku, lecz wzrost PKB na poziomie 2 proc. Od kilku lat Egipt pozostaje największym odbiorcą inwestycji zagranicznych w Afryce. To rynek chłonny, nienasycony, wciąż rozwijający się, z dużą liczbą potencjalnych konsumentów. Obecnie działa tam ponad sto polskich przedsiębiorstw, najwięcej w sektorze usług, turystyki i nieruchomości. Wśród hitów eksportowych w 2020 roku wymienia się: pojazdy drogowe, warzywa i owoce. Ponadto maszyny elektryczne i aparaty, wyroby metalowe czy produkty papiernicze. Do topowych branż, będących jednocześnie szansą eksportową dla polskich firm należą sektory: rolno-spożywczy, motoryzacyjny, budowlany i IT/ICT.

Egipt ma w regionie strategiczną pozycję. Leży na styku kontynentów afrykańskiego i azjatyckiego oraz sprawuje kontrolę nad Kanałem Sueskim przez który przepływa 10 proc. światowego handlu morskiego. Dodatkowo kraj ten ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę: 20 lotnisk (w tym 11 międzynarodowych), 15 portów morskich, rozbudowaną sieć dróg (188 247 km) i kolei (9570 km). 8 umów o wolnym handlu daje dostęp do 2 mld konsumentów w 54 krajach. A przede wszystkim do najbliższych krajów afrykańskich i arabskich.

Egypt Vision 2030

Na początku 2016 roku Egipt ogłosił krajowy program rozwoju pod nazwą Egypt Vision 2030. Opiera jego założenia o Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ. W tym samym roku Egipt wprowadził VAT oraz ogłosił uwolnienie egipskiego funta, który wcześniej był powiązany z amerykańskim dolarem. Operacja spowodowała gwałtowną dewaluację egipskiego funta z poziomu 8,85 EGP do 18 EGP za 1 USD. Od tego czasu kurs nieznacznie się umacnia i od poł. 2020 roku utrzymuje się poniżej 16 EGP za 1 USD. W 2017 roku władze uchwaliły nowe prawo inwestycyjne ustanawiając one-stop-shop na poziomie General Authority for Free Zones and Investment.

Bogactwo inwestycyjne Egiptu

Władze egipskie realizują szereg giga-projektów infrastrukturalnych. Przede wszystkim przeniesienie ośrodka administracji około 45 km na wschód od Kairu w stronę Morza Czerwonego do tzw. New Administrative Capital. Budowę kolejnych miast jak New Ismailia City oraz New Alamein City, rozbudowa Kanału Sueskiego i Suez Canal Economic Zone, rozbudowa sieci dróg i kolei.

Państwo inwestuje również w sektor energetyczny eksplorując nowe złoża gazu i ropy. Odkrycie w 2015 roku złoża gazu ZOHR, największego tego rodzaju złoża na Morzu Śródziemnym, dało dodatkowy impuls rozwoju gospodarki. Ponadto przyspieszyło programy konwersji pojazdów na zasilanie gazowe. Na radarze są jednak również OZE. Do 2022 roku Egipt planuje produkować 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych. A zgodnie z ogłoszoną w 2016 roku Egyptian Energy Strategy do 2035 roku ma to być już 42 proc.

W ramach Egypt Vision 2030 egipskie Ministry of Communications and Information Technology (MCIT) wdraża kilka programów, których celem jest m.in. cyfryzacja usług oferowanych obywatelom. Ponadto kształcenie w społeczeństwie umiejętności w różnych specjalizacjach IT oraz promocja badań, rozwoju i innowacji, aby stymulować przedsiębiorczość. Nowopowstająca New Administrative Capital ma wykorzystywać wszelkie najnowsze rozwiązania smart city. MCIT pracuje też nad zbudowaniem infrastruktury, która ma być bezpieczna i niezawodna. Stąd pojawia się zapotrzebowanie na rozwiązania cybersecurity. MCIT jest otwarte na współpracę z zagranicznymi podmiotami, sugestie, rekomendacje i nowe technologie, które przybliżą realizację cyfryzacji Egiptu.

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl