Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 1 cze 2022
PORT PC
REPowerEU: KE proponuje zakaz sprzedaży kotłów gazowych od 2029 r. w UE

Opublikowany 18 maja 2022 r. plan Komisji Europejskiej REPowerEU opiera się na ambitnych celach dotyczących pomp ciepła, które Komisja określiła w marcu 2022 r. Cele te wymagają zainstalowania w UE około 20 milionów pomp ciepła do 2026 r. i prawie 60 milionów do 2030 r. Jest to niezbędne by zwiększać bezpieczeństwo energetyczne UE poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych z Rosji.

Zwiększenie wykorzystania pomp ciepła ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia gazu ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, budynków i przemysłu. W dokumencie REPowerEU Komisja Europejska wyznacza cel podwojenia wskaźnika wdrożenia, a także odnosi się do zwiększenia produkcji urządzeń i ułatwienia dostępu do finansowania pomp ciepła.

W towarzyszącym komunikacie „EU Save Energy” Komisja proponuje szereg środków mających na celu przyspieszenie i zachęcenie do wdrożenia pomp ciepła, takich jak surowsze wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków, zmiany w wymogach ekoprojektu, które powinny doprowadzić do zaprzestania stosowania „samodzielnych” kotłów na paliwa kopalne (np. gazowych, węglowych i olejowych) najpóźniej do 2029 r. Dopuszczalne będzie zastosowanie wysokoefektywnych rozwiązań hybrydowych, czyli pomp ciepła z kotłami gazowymi. W dokumencie zapowiedziane jest też zaostrzenie wymagań dotyczące efektywności energetycznej nowych budynków.

Komisja uwzględniła w planie REPowerEU również wiele ważnych propozycji, które pomogą przyspieszyć wprowadzanie pomp ciepła na rynek.

Należą do nich, m. in.:

  • Zachęcanie państw członkowskich do stosowania środków wspierających w zakresie cen, aby zachęcić do przechodzenia na pompy ciepła (w tym stosowanie obniżonego VAT).
  • Zachęcenie europosłów do przyspieszenia terminu zakończenia udzielania dotacji publicznych na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w budynkach z 2027 r. na 2025 r.
  • Stworzenie nowego okna w Funduszu Innowacji – który jest finansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) – w celu wspierania innowacyjnej produkcji czystych technologii, w tym pomp ciepła
  • Zachęcanie państw członkowskich do przyspieszenia wdrażania i integracji pomp ciepła na dużą skalę w sposób efektywny kosztowo, na przykład poprzez wykorzystywanie ciepła przemysłowego

Jako średnioterminowe działania REPowerEU, związane z pompami ciepła KE proponuje:

  • Zwiększenie wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej do co najmniej 13% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2020 r., z obecnych 9%.
  • Zaproponowanie zwiększenia celu w zakresie energii odnawialnej do 45% z proponowanych obecnie 40%.
  • Utworzenie zakrojonego na szeroką skalę „partnerstwa na rzecz umiejętności”, które powinno pomóc w szkoleniu ludzi do pracy w branży pomp ciepła.

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PC: „Wprowadzenie propozycji daty końca sprzedaży kotłów na paliwa kopalne w 2029 ma bardzo kluczowe znaczenie dla branży grzewczej w Polsce i jest ważnym krokiem milowym, który pokazuje jednoznacznie i konsekwentnie obrany kierunek zmian w ogrzewaniu budynków. Jednocześnie propozycja Komisji dot. zakazu dofinasowania od 2025 kotłów na paliwa kopalne będzie mieć istotne znaczenie w kwestii przyszłych zmian w programie Czyste Powietrze.” Z kolei w ocenie europejskiego przedstawiciela branży potrzebne jest przygotowanie europejskiej strategii rozwoju pomp ciepła. Jak twierdzi Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA): „Komisja Europejska przedstawiła dziś wiele dobrych elementów układanki, ale nie stworzyła spójnego obrazu sytuacji w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia. Europa potrzebuje strategii w zakresie pomp ciepła, a branża pomp ciepła unijnego akceleratora, który przyspieszy ich wdrażanie i pomoże Europejczykom szybciej zrezygnować z paliw kopalnych.”

Kwestie szybkiej transformacji rynku urządzeń grzewczych w Europie będą również tematami kolejnego X Kongresu PORT PC, który odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w Krakowie (strona wydarzenia: https://portpc.pl/kongres). Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.