Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 30 sty 2022
Raport na temat transformacji energetycznej UE w nadchodzących latach

Zespół ekonomistów Goldman Sachs opublikował obszerny raport „Electrify Now” poświęcony bliższej perspektywie dążenia przez UE do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych.

Zdaniem GS centralą osią zachodzących zmian będzie elektryfikacja, która wpłynie m.in. na:

  • znaczny wzrost zużycia energii – o ok. 50% do 2030 r. W ocenie GS do tego czasu, energia elektryczna może stanowić około 50% całkowitego zużycia energii pierwotnej w Europie (obecnie jest to ok. 20%);
  • konieczność zorganizowania kapitału w wysokości ok. 3,7 bln euro, który większości zostanie spożytkowany na rozwój OZE, modernizację sieci energetycznych, modernizację budynków oraz wsparcie przejścia na energię elektryczną w transporcie, budownictwie i produkcji;
  • konieczność dotowania cen energii w ciągu najbliższych lat w związku z przestawianiem się gospodarek na bezemisyjne/niskoemisyjne źródła energii.

Raport znajduje się w załączniku.