Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Wiadomości 31 mar 2023
Powołanie prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

22 marca 2023 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, na wniosek minister klimatu i środowiska, powołał Andrzeja Głowackiego na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 29 marca powołanie nowemu prezesowi PAA w imieniu szefa rządu wręczyła Anna Moskwa – minister klimatu i środowiska.

Od połowy grudnia zeszłego roku Andrzej Głowacki wykonywał obowiązki Prezesa PAA. Nowy prezes z Państwową Agencją Atomistyki jest związany od ponad piętnastu lat. Od września 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych w kraju, w tym reaktora badawczego MARIA. W PAA Andrzej Głowacki piastował również funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, a także naczelnika Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych.

Nowo powołany prezes jest magistrem fizyki, ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Odbył także szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu elektrowni jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych. Jako ekspert brał udział w międzynarodowej misji IRRS w Kanadzie.

Andrzej Głowacki jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA), Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA), Europejskiej grupie organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego (ENSREG), Komitecie do spraw Działalności Dozorów Jądrowych (CNRA) oraz Agencji Energi Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA OECD). Nowo powołany prezes posiada także uprawnienia inspektora dozoru jądrowego. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnych Prezesa PAA na stanowiska inspektorów dozoru jądrowego.
Andrzej Głowacki został wybrany na prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w drodze otwartego naboru. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo atomowe, prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz.