Wiadomości 2 maj 2019
Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych

fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak 26 kwietnia 2019 r. podpisali porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem i Urzędem Zamówień Publicznych, w zakresie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych.

Współpraca NFOŚiGW oraz UZP będzie koncentrować się na opracowaniu rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnieniu wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację w pierwszej kolejności  zadań z obszaru transportu i budownictwa, w ramach których zostaną opracowane m.in.:

  • wytyczne dotyczące oceny wpływu środowiskowego w całym cyklu życia (LCA) pojazdów nabywanych w procedurach zamówień publicznych,
  • interaktywna mapa wpływu inwestycji budowlanej na środowisko zawierająca wskazówki dla zamawiających dotyczące możliwości ograniczenia, z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, negatywnego wpływu na środowisko tego typu inwestycji oraz
  • materiał wyjaśniający dotyczący stosowania kryterium kosztowego opartego na LCC w budownictwie.

Planowane jest ponadto podjęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi, które docelowo mają zwiększyć częstotliwość stosowania zielonych zamówień przez polskich zamawiających, w szczególności tych realizujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków pozostających w dyspozycji NFOŚiGW.

Współpraca UZP i NFOŚiGW w zakresie zielonych zamówień publicznych stanowi ważną inicjatywę wspierającą działania na rzecz ochrony środowiska i wpisuje się w zakres inicjatyw przewidzianych w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych na lata 2017-2020.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście