Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 22 lis 2021
Swegon
Pompy ciepła – ogrzewanie przyszłości

Zarówno Unia Europejska, jak i cały świat, mierzy się obecnie z wielkim wyzwaniem, jakim są zmiany klimatyczne. Z tego względu w 2009 roku wprowadzono w życie pakiet klimatyczny, zaproponowany przez Radę Europejską. Założenia pakietu opierają się na protokole z Kioto i zawierają plan 3 x 20: do 2020 roku kraje członkowskie miały zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z roku 1990), zwiększyć do 20% ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych i podnieść efektywność energetyczną o 20%. Cele postawione na kolejną dekadę, do 2030 roku, są jeszcze bardziej ambitne, bo zakładają zmianę wszystkich wskaźników do poziomu 50%.

Głównymi źródłami emisji w przypadku systemów grzewczych są kotły na paliwa kopalne, takie jak węgiel, gaz czy olej. Branża grzewcza nie tylko w UE, ale na całym świecie, czyni wiele wysiłków poszukując nowych rozwiązań i zmiany sposobów ogrzewania budynków na bardziej ekologiczne o minimalnym, czy zerowym śladzie węglowym. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii i Australii od 2025 roku wprowadzony zostanie zakaz montażu w gospodarstwach domowych urządzeń grzewczych zasilanych nieodnawialnymi źródłami energii.

Na szczęście już dziś posiadamy alternatywne i skuteczne technologie w postaci pomp ciepła. Niektóre z tych urządzeń, np. tzw. „pompy ciepła typu booster”, wykorzystując niskotemperaturowe źródło ciepła, są w stanie zwiększyć temperaturę wody do poziomu jaki oferują konwencjonalne kotły grzewcze. Innym rozwiązaniem są wysokotemperaturowe pompy ciepła, które mogą zaspokoić większość potrzeb gospodarstw domowych, obiektów komercyjnych czy przemysłowych. Współczesne urządzenia z łatwością mogą produkować wodę grzewczą o temperaturze 70-80 °C przy wysokim współczynniku sprawności, a dodatkowo wykorzystują energię odnawialną z wiatru, wody czy słońca.

Agregaty wielofunkcyjne – równoczesna produkcja ciepła i chłodu

Zastąpienie tradycyjnego kotła pompą ciepła ogranicza zużycie energii o ok. 30% w skali roku. W okresach przejściowych przy częściowym obciążeniu, oszczędności są nawet większe. Dzieje się tak, ponieważ pompy ciepła wykazują większą sprawność, jeśli różnica temperatury między dolnym, a górnym źródłem ciepła jest mniejsza. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że pompa ciepła może być zasilana z odnawialnego źródła ciepła, otrzymujemy znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z systemów grzewczych.

Jednak samo bezemisyjne wytwarzanie ciepła to nie wszystko. Tworząc kompletne systemowe rozwiązania, w których łączymy nowoczesne technologie wielofunkcyjnych agregatów chłodniczych z wysokotemperaturowymi pompami ciepła czy urządzeniami typu booster, jesteśmy w stanie optymalizować pracę całej instalacji. Ponadto agregaty wielofunkcyjne mogą jednocześnie stanowić źródło ciepła i chłodu. Dzięki tej funkcjonalności, oferowane rozwiązania systemowe pozwalają nam transportować energię zgromadzoną wewnątrz budynku, pomiędzy jego poszczególnymi częściami. Utrzymując minimalne opory przepływu w instalacji oraz efektywnie zarządzając dystrybucją energii, zapewniamy sprawność energetyczną systemu na najwyższym poziomie, a także ograniczamy zużycie energii do produkcji dodatkowej ilości ciepła i chłodu.

Z pewnością tradycyjne kotły będą jeszcze przez jakiś czas pełnić rolę głównych źródeł ciepła. Jednak jeśli mamy osiągnąć założone cele klimatyczne, to nie ma dla nich miejsca w przyszłości, a szersze wykorzystanie pomp ciepła to jeden z kierunków do ich osiągnięcia.