Wiadomości 28 mar 2023
Polsko-niemiecki dialog o rozwoju energii jądrowej

24 marca 2023 roku, wiceminister klimatu i środowiska, Adam Guibourgé-Czetwertyński spotkał się z niemiecką sekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Klimatu, Rolnictwa, Wsi i Środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Panią Elisabeth Aßmann.

Rozmowy dotyczyły dążenia do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej poprzez m.in. zróżnicowanie miksu energetycznego. Strona polska poinformowała, że realizowane dotychczas i planowane inwestycje mają na celu szybkie sprostanie restrykcyjnym wymogom unijnym.

Ambitne unijne cele klimatyczne motywują nas do tego, aby realizować nowe niezbędne inwestycje w celu zróżnicowania miksu energetycznego. Energetyka jądrowa gwarantuje nam zeroemisyjne źródła energii

– wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Sytuacja związana z toczącą się obecnie wojną w Ukrainie również wymaga od nas konkretnych działań w celu uniezależnienia się od paliw kopalnych i zwiększenia bezpieczeństwa energetyczne, co gwarantuje energetyka jądrowa

– dodał A. Guibourgé-Czetwertyński.

Obecnie prowadzone są intensywne prace na rozpoczęciem pierwszej inwestycji jądrowej w kraju. Dzięki tym rozwiązaniom Polska nie tylko zmniejszy emisyjność, ale także zwiększy niezależność energetyczną.

Przy realizacji inwestycji jądrowych w Polsce bezpieczeństwo ludności i poszanowanie środowiska naturalnego to nasze priorytety. Ważny jest dla nas dialog ze społeczeństwem, ale także z sąsiadami

– powiedział wiceminister.

W trakcie spotkania obie strony zadeklarowały otwartość do współpracy, której podstawę stanowić będzie przepływ informacji pomiędzy administracjami obu krajów