Wiadomości 31 maj
Polsko-łotewskie rozmowy w sprawie synchronizacji systemów elektroenergetycznych i morskiej energetyki wiatrowej

29 maja 2023 r. wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska spotkała się podczas wideokonferencji z Ligą Kurevską, wiceminister klimatu i energii Republiki Łotewskiej.

Jesteśmy obecnie w trakcie transformacji naszych gospodarek w kierunku niskoemisyjnym. Działamy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszę się, że nasze kraje mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w tej materii, zwłaszcza tymi związanymi z wyzwaniami, jakie stoją przed nami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

– powiedziała wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Wiceminister Liga Kurevska przedstawiła informacje na temat ambitnych planów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Łotwie i zaprosiła polskie firmy do współpracy przy realizacji projektów.

Morze Bałtyckie oferuje jedne z najlepszych warunków do rozwoju morskich farm wiatrowych. Wierzymy, że współpraca polskich i łotewskich firm może przyczynić się do rozwoju offshore na Morzu Bałtyckim

- podkreśliła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Podczas wideokonferencji ministrowie omówili także kwestie synchronizacji systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z Europą kontynentalną.

Synchronizacja systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z kontynentalnym systemem europejskim jest istotnym projektem regionalnym i w pełni popieramy już przyjęty scenariusz w którym podmorski kabel HVDC - Harmony Link jest kluczowym elementem umożliwiającym synchronizację i transgraniczną wymianę energii elektrycznej

– podkreśliła wiceminister klimatu i środowiska.

Tagi: energetyka