Wiadomości 29 kwi 2022
Polimex Mostostal: Rynek się zmienia, zamówień może być mniej

Polimex Mostostal zakończył 2021 r. z portfelem kontraktów wycenianych na 5,3 mld zł. Spółka zamierza utrzymać ten poziom, wychodząc poza projekty energetyczne i skupiając się mocniej na segmencie rynku infrastruktury i projektów kubaturowych, a także petrochemicznych.

W 2021 r. Polimex Mostostal odnotował 87 mln zł zysku netto – wzrost o 24 mln zł (+38% r/r), spółka w tym okresie wypracowała 2 304 mln zł przychodów ze sprzedaży – wzrost o 689 mln zł (+43% r/r). Na koniec ub.r. portfel zamówień Polimeksu obejmował projekty o wartości 5,3 mld zł. Na segment energetyka przypada 3,27 mld zł, na segment petrochemia 0,55 mld zł, na produkcję 0,76 mld zł, na segment przemysł 0,47 mld zł, zaś na infrastrukturę 0,25 mld zł.

– Rynek się zmienia, zamówień może być mniej, będą trudniejsze do pozyskania. Obecnie żaden kontrakt nie jest wolny od wpływu wojny. Dwa dni po rosyjskiej agresji w Ukrainie cena blachy wzrosła z 4 do 8 zł.  Prawdopodobnie sytuacja nie ustabilizuje się na przestrzeni najbliższych miesięcy, dlatego musimy zmienić łańcuchy dostaw, przygotowujemy się do tego. Szukamy dostaw z Indii czy Turcji, przede wszystkim stali i blachy - poinformował Krzysztof Figat, prezes Polimeksu Mostostal.

Plan zarządu to przede wszystkim utrzymanie mocnej pozycji w segmencie energetycznym w zakresie dużych projektów. Polimex ma na koncie nowy, intratny kontrakt w Elektrociepłowni Czechnica  opiewający na kwotę 1 159, 2 mln zł netto i obejmujący też umowę serwisową wycenioną na 118,0 mln zł. Drugi punkt planu: dywersyfikacja portfela zamówień o projekty innych niż energetyczne. Jednym z kierunków rozwoju jest rynek kubaturowy oraz infrastrukturalny - na tym drugim spółka pozyskała zlecenie na rozbudowę sieci tramwajowej w Olsztynie (327,7 mln zł netto).

– Podtrzymanie portfela na poziomie sprzed roku - ponad 5 mld zł - jest sukcesem. Kontynuujemy dywersyfikację segmentową i geograficzną portfela zamówień i selektywne podejście do nowych kontraktów. Chcemy utrzymać dalszy wzrost wartości projektów innych niż energetyczne w strukturze przychodów, dlatego umacniamy swoje kompetencje w segmencie rynku infrastruktury i projektów kubaturowych, a także projektów petrochemicznych. Na horyzoncie widzimy perspektywę kontraktów na kolejne bloki gazowo-parowe. Dużo zależy od sytuacji makroekonomicznej i cen gazu, będziemy podchodzić do wszystkich istotnych inwestycji – podkreśla Maciej Korniluk, wiceprezes Polimeksu Mostostal.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu