Wiadomości 14 lip
PEJ z pozytywną decyzją zasadniczą ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

11 lipca 2023 roku Minister Klimatu i Środowiska, na wniosek Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), wydał decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Dokument ten uprawnia PEJ do ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych – m.in. lokalizacyjnej oraz późniejszego pozwolenia na budowę. Jest to również milowy krok prowadzący do pozytywnych zmian w polskim miksie energetycznym i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Złożony w kwietniu przez PEJ wniosek zawierał opis charakterystyki inwestycji, jej maksymalną łączną moc zainstalowaną, planowany czas eksploatacji oraz technologię, w jakiej zgodnie z planami zostanie wybudowana pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Dokumentacja wpisuje się w założenia strategicznych dokumentów rządowych, w tym uchwałę Rady Ministrów z 2 listopada 2022 r., w której wskazano potrzebę budowy elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Planowana inwestycja stanowi realizację Programu polskiej energetyki jądrowej, jest zgodna z Polityką energetyczną Polski do 2040 roku oraz wpisuje się w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Pierwsza elektrownia jądrowa zlokalizowana na Pomorzu będzie kompensować prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wpłynie na stabilność zasilania i dywersyfikacje źródeł energii, a tym samym zapewni suwerenność energetyczną, która jest kluczowa –  zwłaszcza dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Warto przypomnieć, że zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2022 r., aż 86% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Jednocześnie ponad 70% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada docelowo budowę 6-9 GW mocy zainstalowanej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory wodno-ciśnieniowe.