Wiadomości 22 sie
Parlament UE przyjmuje nowe przepisy w celu zwiększenia oszczędności energii

Państwa członkowskie muszą wspólnie zmniejszyć zużycie energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 roku w porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 rok. Aby osiągnąć ten cel, wprowadzony zostanie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania. Będzie on weryfikować, czy państwa członkowskie spełniają swoje krajowe zobowiązania wobec tego wiążącego celu UE.

W okresie do 2030 roku państwa członkowskie muszą oszczędzać średnio 1,5% energii rocznie. Oszczędności będą stopniowo rosnąć. Zaczną się od 1,3% do końca 2025 roku i osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 roku.

Oszczędność energii: budynki publiczne do remontu

Cele oszczędnościowe powinny być realizowane poprzez działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w różnych sektorach. Są to np. administracja publiczna, budynki, przedsiębiorstwa, centra danych itp. Istotne jest, aby sektor administracji publicznej szczególnie redukował swoje końcowe zużycie energii o 1,9% rocznie. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, że co najmniej 3% budynków publicznych jest corocznie poddawanych remontom. Dzieje się tak w celu uzyskania niemal zerowego zużycia energii lub zerowej emisji. Dyrektywa wprowadza również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

Sprawozdawca Niels Fuglsang (S&D, DK) podkreślił, że nadal trwa kryzys energetyczny i istnieje potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian strukturalnych w ciągu najbliższych siedmiu lat. Jest zadowolony, że udało się przekonać państwa członkowskie do przyjęcia znacznie bardziej ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej. Uważa to za kluczowe dla uniezależnienia się od rosyjskiej energii i osiągnięcia celów klimatycznych. Sprawozdawca uważa, że dzisiejsze głosowanie to wielkie zwycięstwo, które korzystnie wpłynie na klimat, ale negatywnie na Rosję.

Parlament przyjął przepisy większością 471 głosów do 147, przy 17 wstrzymujących się. Przed wejściem w życie, dyrektywa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę.

Ograniczenie do 55

W kontekście tego działania, w dniu 14 lipca 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet „Gotowi na 55”. Ma on na celu dostosowanie istniejących przepisów dotyczących klimatu i energii do nowego celu UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 55% do 2030 roku.

Pakiet ten obejmuje również zmiany w istniejącej dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej (EED). Dostosowują one jej przepisy do nowego celu 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Poparcie Parlamentu Europejskiego dla tej dyrektywy jest odpowiedzią na propozycje obywateli zawarte w konkluzjach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej ma na celu zmniejszenie zależności od importu ropy i gazu. Jest to możliwe poprzez projekty dotyczące efektywności energetycznej oraz rozwój czystej i odnawialnej energii.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl