Wiadomości 22 lut 2021
Swegon
Optymalizacja pracy instalacji wody grzewczej i lodowej

Optymalizacja działania instalacji wodnych wymaga zrównoważenia pracy agregatu wody lodowej i pomp obiegowych przy aktualnym zapotrzebowaniu, w taki sposób, aby instalacja dostarczała do punktów odbioru dokładnie taką ilość energii, jaka jest potrzebna w danym czasie. Może się to wydawać skomplikowane, ale dostępne są inteligentne rozwiązania systemowe, o których dowiemy się więcej z niniejszego artykułu.

Instalacja wody grzewczej czy lodowej musi być zrównoważona. Wszystkie elementy i urządzenia w instalacji powinny działać wspólnie, w sposób dający najlepszą wydajność, przy ograniczeniu niepotrzebnych strat energii. Dlatego od samego początku należy dobierać takie podzespoły, które zaprojektowano do powyższego celu.

Rozważmy działanie agregatu wody lodowej czy urządzenia grzewczego. W pierwszej kolejności należy określić nominalne warunki pracy agregatu, a następnie dobrać takie urządzenie, które w danych warunkach zapewni 100% zapotrzebowania. Przykładowo w północnej części Włoch agregat musi zapewnić wydajność pracy przy zewnętrznej temperaturze do 35 °C.

Temperatura powietrza na zewnątrz waha się w ciągu doby, a wartość 35 °C utrzymuje się tylko przez krótki okres w ciągu roku. Dlatego agregat będzie bardzo rzadko pracował z pełnym obciążeniem i musi być w stanie ograniczyć straty energii wtedy, kiedy nie jest ona potrzebna.

Równie ważna jest analiza całej instalacji, w której pracuje chiller, gdzie mamy znacznie więcej możliwości i optymalizacji. Jednym z takich elementów jest pompa obiegowa, transportująca czynnik w instalacji.

Wiele pomp mających podstawowe rozwiązania pracuje zawsze z pełną mocą, przez cały czas pobierając taką samą ilość prądu. Takie działanie jest nieefektywne.

Przewaga inteligentnych, kompletnych systemów regulacji

Dzięki zastosowaniu inteligentnego i kompletnego modułu regulacji, zaprojektowanego pod kątem integracji pracy pomp obiegowych i agregatu przy zmiennym zapotrzebowaniu, uzyskamy najlepszy efekt optymalizacji. Zapewniając w każdym momencie odpowiedni przepływu czynnika w instalacji, dopasowany do bieżącej ilości produkowanej energii, ograniczymy do minimum straty i uzyskamy największe oszczędności.

W instalacjach klimatyzacji komfortu, np. w biurach, zapotrzebowanie w ciągu dnia bardzo się zmienia. Wpływają na to różne czynniki, takie jak liczba osób w pomieszczeniach, pozycja słońca czy temperatura zewnętrzna. Rozwiązania zastosowane w tego typu aplikacjach muszą mieć zdolność efektywnej pracy przy częściowym obciążeniu.

Dla porównania w instalacjach przemysłowych, np. w branży IT, zapotrzebowanie jest przez większość czasu stałe. W tym przypadku o efektywności energetycznej będą decydować również inne czynniki. Jednym z nich jest efektywne wykorzystanie free coolingu w systemach redundantnych, gdzie jeden lub kilka agregatów często pracuje z częściowym obciążeniem.

Jeśli stoisz przed problemem optymalizacji pracy instalacji wody grzewczej lub lodowej, System Flowzer oferuje szeroki zakres produktów i rozwiązań, które pozwolą zaprojektować efektywny system ogrzewania i chłodzenia dla różnych branż i zastosowań.

Skontaktuj się z najbliższym biurem techniczno-handlowym Swegon i skorzystaj z naszej pomocy przy optymalizacji i projektowaniu wodnych instalacji grzewczo-chłodzących.