Sevra pompa ciepła
Wiadomości 21 sty
Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach

Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach. 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wdrażająca do polskiego prawa m.in. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), czyli szereg zmian ułatwiających rozliczanie podatku. Konsultowane objaśnienia ułatwią przedsiębiorcom i administracji skarbowej ich interpretację i stosowanie.

 • Objaśnienia podatkowe SLIM VAT dotyczą pakietu uproszczeń, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.
 • W dokumencie znajdują się m.in. przykłady praktycznych  zastosowań nowych przepisów podatkowych
 • Objaśnienia te będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej.
 • Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje uwagi  do 1 lutego 2021 r.

Co znajduje się w projekcie?

W projekcie szczególny nacisk położony jest na faktury korygujące i sposób ich ujmowania. Ponadto także na możliwość stosowania wspólnych kursów walut. W objaśnieniach znajduje się także omówienie zmian dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Objaśnienia do SLIM VAT zawierają też wiele praktycznych przykładów, które w prosty sposób wyjaśnią, jak stosować nowe przepisy. Dotyczą one takich zagadnień jak:

 • Faktury korygujące i sposób ich ujmowania.
 • Zmiany w zakresie podatku naliczonego.
 • Spójne kursy walut i zakres ich zastosowania.
 • Zmiany w WIS i MPP.

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach podatkowych

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: konsultacje.objasnieniaslimvat@mf.gov.pl do 1 lutego 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem danych osobowych.
 • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.

 

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl