Wiadomości 4 kwi
DAIKIN
Daikin wyróżniony w dwóch międzynarodowych rankingach

Firma Daikin została doceniona w dwóch światowych rankingach 100 najbardziej innowacyjnych firm. Po raz pierwszy firma LexisNexis wybrała firmę Daikin do swojego rankingu Innovation Momentum 2024: The Global Top 100, w oparciu o analizę danych patentowych i nacisk firmy Daikin na zrównoważony rozwój w swoich innowacjach w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia (HVAC-R). Już po raz dziewiąty firma Clarivate umieściła Daikin na liście najbardziej innowacyjnych firm na świecie, wiodącej w zakresie badań technologicznych i patentów na własność intelektualną.

Clarivate 100 najlepszych światowych innowatorów 2024

Japońska spółka-matka Daikin Europe, Daikin Industries, została uznana za jednego ze „100 najlepszych globalnych innowatorów 2024” przez międzynarodowego dostawcę usług informacyjnych Clarivate Plc (Londyn, Wielka Brytania). To już dziewiąty raz, kiedy firma Clarivate uhonorowała firmę Daikin od 2012 r., po przyznaniu nagrody w 2021 r. Wykorzystując obszerne, zastrzeżone dane patentowe, Clarivate analizuje trendy dotyczące własności intelektualnej (IP) oraz ocenia firmy i instytucje badawcze na całym świecie. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa wybierane są na podstawie takich kryteriów, jak liczba innowacji zgłoszonych od 2000 r. i przyznanych w ciągu pięciu lat oraz ich wyniki w zakresie wskaźników takich jak wpływ, sukces, inwestycje i rzadkość występowania.

 

Udzielanie dostępu do patentów dla czynników chłodniczych o niskim potencjale ocieplania globalnego

Jako wiodący producent HVAC-R z globalnym zasięgiem operacyjnym, Daikin pozwala innym firmom korzystać z wybranych patentów, aby przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych przez całą branżę HVAC-R. Na przykład, w 2011 roku, Daikin udzielił krajom rozwijającym się wolnego dostępu do 93 patentów związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi wykorzystującymi czynnik chłodniczy HFC-32 (R32). Daikin rozszerzył dostęp do tego czynnika chłodniczego o niższym potencjale ocieplania globalnego (GWP) na wszystkie kraje na świecie w 2015 roku. Co więcej, w 2019 roku, Daikin rozszerzył zakres patentów i zobowiązał się do niepodejmowania działań prawnych wobec tych patentów, aby wspierać konwersję na czynniki chłodnicze o wysokiej oszczędności energii i niższym GWP.

 

Wzmocnienie badań i rozwoju na skalę globalną oraz współpraca z przemysłem i środowiskiem akademickim

Daikin pracuje nad wzmocnieniem badań i rozwoju na skalę globalną, aby realizować swoje strategie wzrostu w ramach planu Fusion25: osiągnięcie neutralności węglowej, rozszerzenie swojego biznesu rozwiązań zorientowanych na klienta oraz tworzenie wartości z powietrzem. Oprócz nabywania praw własności intelektualnej i zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej innych firm, Daikin będzie kontynuować tworzenie własności intelektualnej poprzez partnerstwa z przemysłem i środowiskiem akademickim. Daikin tworzy również sieć współpracy z innymi firmami i badaczami, udzielając bezpłatnego dostępu do technologii opatentowanych przez Daikin.

Tagi: DAIKIN