Wiadomości 7 kwi 2022
Midea

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) po raz trzeci wyróżniło Midea Group tytułem pioniera technologii przemysłu 4.0. Dwa najnowsze zakłady produkcyjne koncernu dołączyły do sieci Global Lighthouse Network, czyli społeczności o najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych. Tytuł odzwierciedla zaangażowanie Midea Group w osiągnięcie najwyższej wydajności produkcji, a także zrównowazónego rozwoju.

Dzięki wprowadzeniu automatyzacji i cyfrowych rozwiązań zwiąkszono wydajność pracy o 52%, zmniejszono o 20% zużycie mediów, a czas produkcji został maksymalnie skrócony. Wznożone inwestycje w cyfryzację dostarczają przełomowych rozwiązań i gwarantują technologiczne przywództwo na światowych rynkach. Optymalizacja produkcji pozwala także odraniczyć emisję dwutlenku węgla - Midea Group dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku.

Midea