Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 7 kwi
Midea

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) po raz trzeci wyróżniło Midea Group tytułem pioniera technologii przemysłu 4.0. Dwa najnowsze zakłady produkcyjne koncernu dołączyły do sieci Global Lighthouse Network, czyli społeczności o najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych. Tytuł odzwierciedla zaangażowanie Midea Group w osiągnięcie najwyższej wydajności produkcji, a także zrównowazónego rozwoju.

Dzięki wprowadzeniu automatyzacji i cyfrowych rozwiązań zwiąkszono wydajność pracy o 52%, zmniejszono o 20% zużycie mediów, a czas produkcji został maksymalnie skrócony. Wznożone inwestycje w cyfryzację dostarczają przełomowych rozwiązań i gwarantują technologiczne przywództwo na światowych rynkach. Optymalizacja produkcji pozwala także odraniczyć emisję dwutlenku węgla - Midea Group dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku.

Midea