Wiadomości 14 cze
Konferencja hydrogeologiczna w Ustroniu: międzynarodowo o wrażliwości wód

fot. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Wrażliwość wód podziemnych na zanieczyszczenia była wiodącym tematem konferencji, która odbyła się w Ustroniu w dniach 4-8 czerwca 2018 r. Wydarzenie pod tytułem: „New Approaches to groundwater Vulnerability” jest czwartym z kolei spotkaniem dotyczącym tego zagadnienia.

W wydarzeniu, obok uczestników pochodzących z całego świata, aktywnie brali udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego. Marzena Nowakowska z PIG-PIB wygłosiła referat związany z realizacją międzynarodowego projektu WATERPROTECT, którego PIG-PIB jest liderem. Ponadto, pracownicy PIG-PIB prezentowali dwa postery, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poster Katarzyny Białeckiej i Doroty Kaczor- Kurzawy przedstawiał wyniki badań wrażliwości na zanieczyszczenia Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 417. Poster Agnieszki Kowalczyk prezentował ideę wykorzystania potencjału informacji o sezonowych wahaniach zwierciadła wód podziemnych w aspekcie ich wrażliwości na zanieczyszczenia.

Organizatorami konferencji był Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz UNESCO-IHP, International Association of Hydrogeologists oraz Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich.

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

gift