Wiadomości 19 wrz 2022
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat. Kongres Nowej Mobilności – wydarzenie, które łączy kupujących i sprzedających w całym łańcuchu wartości zrównoważonego i zeroemisyjnego transportu, odbył się w dniach 12-14 września 2022 r. w Łodzi. Polska jest liderem w Europie i piątym krajem na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych, rynku z ogromnym potencjałem wzrostu, który zdaniem ekspertów jest kluczem do zapewnienia niezależności energetycznej Europie.

Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Baterii (EBA) pokazują, że dynamicznie rozwijający się rynek baterii w Europie jest wart 250 mld euro i docelowo wygeneruje 3-4 mln nowych miejsc pracy. Prowadzone są inwestycje w wytwórnie akumulatorów – 111 wielkoskalowych projektów przemysłowych, których łączny koszt wynosi ponad 160 mld euro. Natomiast w Akademii EBA kształci się kadra menedżerska – przeszkolono już 35 tys. osób.

Duże inwestycje powstają również w Polsce – jak otwarta 12 września 2022 r. w Pszczynie nowoczesna fabryka stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynów energii. Inwestorem jest polska spółka ZPUE S.A. Z taśm produkcyjnych fabryki w Pszczynie rocznie zjedzie kilka tysięcy ładowarek DC i AC o mocy od 50 do 350 kW.

Polski rynek baterii litowo-jonowych rośnie w siłę

Polska jest europejskim liderem w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych, odpowiadającym za ok. 30 proc. produkcji w UE i krajem atrakcyjnym dla inwestorów i partnerów biznesowych w sektorze elektromobilności.

„Akumulatory do samochodów elektrycznych to wielki biznes przyszłości. Polska może zachować pozycję czołowego producenta w Europie, ale np. na Węgrzech jest coraz więcej wytwórców baterii, tak więc Polska powinna zachęcić potencjalnych inwestorów atrakcyjną polityką dla firm zagranicznych” – powiedział Xiaomin Ma, członek zarządu Capchem Poland.

Produkcja baterii nie przekłada się jednak na szybki rozwój infrastruktury ładowania w Polsce. Raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pokazuje, że do 2035 r. moc zainstalowanej ogólnodostępnej infrastruktury ładowania powinna wzrosnąć 34-krotnie.

Jest to konsekwencja przyjętego 22 czerwca 2022 r. rozporządzenia AFIR, które w ramach unijnego pakietu „Fit for 55” zobowiązuje kraje UE do powiązania rozwoju floty samochodów elektrycznych ze wzrostem mocy publicznej infrastruktury ładowania. W przypadku Polski wiąże się to z koniecznością zwielokrotnienia nakładów na rozwój sieci ogólnodostępnych ładowarek. Z obecnej mocy 77 MW do 2613 MW w 2035 r.

Rynek samochodów elektrycznych

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce to zaledwie 5 proc. rynku motoryzacyjnego. Tymczasem w Niemczech ponad 25 proc. rejestrowanych samochodów to elektryki. Rozporządzenie AFIR zakłada powstanie do 2035 r. 1 mln punktów ładowania w Europie. Ponadto zapewnienie dla każdego samochodu elektrycznego 1 kW mocy ładowania i 0,66 kW dla każdej hybrydy typu plug-in.

W trakcie debat i warsztatów dyskutowano również o roli OZE w segmencie e-mobility. Technologii jazdy autonomicznej, bezpieczeństwie pożarowym samochodów elektrycznych. Ponadto recyklingu baterii oraz strategii rozwoju nowej mobilności, a także poruszono kwestie związane z tworzeniem miejskich stref czystego transportu.

Odbyły się także posiedzenia komitetów merytorycznych PSPA: ds. logistyki i transportu. Ponadto ds. ogólnodostępnych stacji ładowania, ds. nowej mobilności oraz Komitetu Bateryjnego.

Podczas posiedzenia komitetu PSPA ds. nowej mobilności zostały przedstawione rekomendacje dla rozwoju nowej mobilności w Polsce. Należą do nich m.in: prawne zdefiniowanie i skodyfikowanie nowej mobilności, by objęte nią zostały również pojazdy współdzielone (carsharing, elektryczne rowery i hulajnogi); uprzywilejowanie nowej mobilności w przestrzeni miejskiej; współdzielenie danych dotyczących poruszania się w transporcie publicznym i prywatnym; stworzenie ogólnopolskiego cyfrowego systemu licencji taksówkowych; opracowanie przepisów dla pojazdów autonomicznych; wprowadzenie przez firmy pakietów mobilności dla pracowników; integracja z infrastrukturą parkowania i ładowania, a także wprowadzenie ubezpieczenia OC dla użytkowników pojazdów współdzielonych.

Samochód Elektryczny Roku – Ford Mustang Mach-E

Wydarzenie zwieńczyła Gala, podczas której nagrodę Samochodu Elektrycznego Roku otrzymał Ford Mustang Mach-E. Ponadto przyznano nagrody „e-Mobility Media Awards” dziennikarzom i redakcjom najbardziej zaangażowanym w rzetelne informowanie o elektromobilności.

Dziennikarzem Roku został Mateusz Żuchowski z Grupy WP. Nagrodę Grupy Medialnej Roku otrzymała Polska Press. Medium Branżowym Roku został portal Moto.pl. Medium Lokalnym Roku Dziennik Bałtycki. Nagroda Marki Roku w kategorii motoryzacja trafiła do Tesli, a Nagrodę Marki Roku w kategorii infrastruktura otrzymał Orlen Charge. Ponadto Grupą Motoryzacyjną Roku została Grupa Volkswagen.

Źródło: PAP MediaRoom

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl