Wiadomości 23 mar
Jeśli chcesz pozostać w biznesie, musisz już teraz przestać instalować czynniki chłodnicze R-404A / R-507A

Dwa czynniki chłodnicze: R404A i R507A z grupy HFC będą najbardziej dotknięte w związku z polityką UE dotyczącą bardzo restrykcyjnego planu wycofywania HFC. Najważniejsze stowarzyszenia europejskie: EPEE , AREA, EFCTC i ASERCOM opublikowały niedawno ulotkę lobbującą całkowite odejście od instalowania R404A i R507A w nowych urządzeniach w całej Europie.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 517/2014 w zakresie F-gazów od 2018 następuje drastyczne zmniejszenie ilości F-gazów w Unii Europejskiej.

Schemat redukcji, znany jako stopniowe wycofywanie HFC, opiera się na systemie kontyngentów. kontyngenty wyrażone są w tonach ekwiwalentu CO2.

 

Im wyższy współczynnik GWP dla HFC, tym większa ilość ekwiwalentu CO2  na 1 kg czynnika chłodniczego.

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 to z pewnością przełomowy rok związany z planem wycofywania F-gazów. Warto wspomnieć, że w 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz stosowania czynników chłodniczych o współczynniku GWP przekraczającym >2500. 

Jakie są zagrożenia związane z nie podjęciem działań?

Wpływ na ceny: ankieta przeprowadzona przez Komisję Europejską pokazuje drastyczne wzrosty cen HFC od  2017 r. i oczekuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Ceny dla R-404A wzrosły o co najmniej > 500% od stycznia 2017 r.

Konsekwentne zmniejszanie dostępności czynników, które znalazły się na celowniku: R-404A i R-507 musi zakończyć się sukcesem. W przypadku gdy zużycie gazów HFC o najwyższym GWP nie zostanie zredukowane wówczas będzie to miało bezpośredni wpływ na dostępność pozostałych F-gazów, w tym również mieszanek zawierających HFC.

Jak działać? Co zrobić?

  • zaprzestać używania R-404A / R-507A w nowym sprzęcie
  • zamienić czynnik chłodniczy w urządzeniach wykorzystujących R-404A / R-507 na czynnik o niższym współczynniku GWP gdy układ jest podatny na wycieki i/lub inne awarie
  • wyeliminować wycieki
  • zredukować ilość czynnika chłodniczego w miarę możliwości
  • recykling i odzyskiwanie czynników chłodniczych

 Stowarzyszenia branżowe AREA, ASERCOM, EFCTC i EPEE połączyły siły i działają wspólnie na rzecz realizacji wszystkich założeń dotyczących wyjścia z R-404A /R-507A.

 Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz >>>

 
gift