Wiadomości 23 sie 2021
Swegon
Integracja systemu nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych

Swegon w swojej ofercie posiada rozwiązania elementów nawiewno-wywiewnych umożliwiające skuteczną i komfortową wentylację zarówno dla przestrzeni sufitów odsłoniętych, jak i zabudowanych.

Integracja nawiewników oraz kratek wentylacyjnych w budynkach obecnie projektowanych związana jest ściśle z architekturą obiektu oraz z przestrzenią i miejscem przeznaczonym na prowadzenie instalacji. Ze względu na sposób wykończenia przestrzeni sufitowych możemy wyróżnić:

- Montaż w przestrzeni sufitu podwieszonego

    • Sufit podwieszony modułowy
    • Sufit podwieszony pełny
    • Sufit ażurowy lub listwowy

- Montaż widoczny (w odsłoniętych instalacjach podsufitowych) 

Sufit podwieszony modułowy

Najczęściej spotykany typ aranżacji elementów wentylacyjnych w realizowanych obiektach to sufity kwadratowe o module 600x600 mm. Coraz częściej jednak w nowo powstających aranżacjach wykorzystywane są inne, prostokątne systemy sufitów podwieszonych, takie jak moduły 1200x600 mm, czy 1800x600 mm. Rzadziej pojawiające się rozwiązania to moduły 1200x300 mm lub 1200x150 mm. Oprócz wymienionych modułów, istotną kwestią, wymagająca również rozwiązania w kontekście integracji sufitowej jest też konstrukcja nośna sufitu oraz wykonanie krawędzi. Dostępne warianty sufitów podwieszonych przewidują widoczną, częściowo ukrytą, bądź ukrytą konstrukcję nośną oraz krawędzie przycięte lub schodkowo przycięte. Aby prawidłowo zintegrować sufitowe elementy wentylacyjne należy wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wyżej uwarunkowania. Nawiewniki sufitowe z kolekcji Swegon dzięki zastosowaniu specjalnych adapterów do integracji w różnych, dostępnych na rynku systemach sufitowych, pozwalają na prawidłową i skuteczną integrację z dostępnymi systemami sufitów podwieszonych, takich jak Ecophone, Rockfon, Parafon itp.

Instalacja adaptera oraz nawiewnika EAGLE C w siatce sufitu podwieszonego:

Oprócz zastosowania adapterów do kwadratowych nawiewników (typ COLIBRI C, EAGLE C, HAWK C, LOCKZONE C, PELICAN C, SWIFT C, VIREO C), możemy też zastosować tego typu rozwiązanie dla nawiewników okrągłych, jak również dla nawiewników szczelinowych, czy kratek wentylacyjnych. Przykład rozwiązania adaptera dla kratek wentylacyjnych przedstawiono poniżej:

Sufit podwieszony pełny

Nawiewniki sufitowe z kolekcji Swegon w standardowym wykonaniu posiadają estetycznie sfazowane i zaokrąglone krawędzie panelu frontowego nawiewnika. Dzięki takiemu wykonaniu ich integracja w pełnym suficie podwieszonym jest bardzo łatwa w montażu. Panel przedni nawiewnika posiada z jednej strony zawieszenie zawiasowe, a z drugiej strony elastyczny zatrzask. Ten typ zamykania nawiewnika o nazwie Quick Access umożliwia szybkie otwarcie i zamknięcie panelu przedniego, co ułatwia i przyspiesza prace serwisowe oraz regulację nawiewnika. Jest to również szczególnie istotne dla instalacji w suficie pełnym, ponieważ dostęp od strony nawiewnika eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowych otworów rewizyjnych. Nawiewniki standardowo dostarczane są w wykonaniu ze skrzynkami rozprężnymi izolowanymi akustycznie z przyłączem poziomym, z elementem regulacyjnym (przepustnicą) wyposażonym w cięgna regulacyjne oraz z króćcami pomiarowymi do ustawienia strumienia powietrza (dokładność regulacji ±5%).

Sufit ażurowy lub listwowy

Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem w nowoczesnych aranżacjach architektonicznych, a w szczególności stosowanych w holach, recepcjach oraz częściach wspólnych przestrzeni biur lub obiektów użyteczności publicznej, jest zastosowanie sufitów ażurowych lub listwowych. Pojawiające się przy tej okazji pytanie dotyczy właściwej lokalizacji elementów wentylacyjnych powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz skutecznego rozdziału powietrza w tego typu aranżacjach. Rozwiązania Swegon wychodzą naprzeciw i tym aranżacjom. Pozwalają umieszczać elementy dystrybucji powietrza powyżej sufitu ażurowego lub listwowego, w odpowiedniej odległości od siatki sufitu tak, aby zapewnić właściwą dystrybucję powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Bardzo uniwersalnym przykładem zastosowania nawiewników w tego typu aranżacjach są nawiewniki z dyszami, z kolekcji Swegon typ COLIBRI oraz EAGLE. Jest to najlepszy wybór dla systemu wentylacji mieszającej, który świetnie sprawdza się przy wysokiej różnicy temperatur dla funkcji chłodzenia i ogrzewania, poprzez wykorzystanie maksymalnego efektu indukcji powietrza z zastosowaniem aerodynamicznych dysz. Dodatkowo rozwiązanie to charakteryzuje się pełną elastycznością związaną ze zmianą kierunku wypływu powietrza (wystarczy odpowiednio obrócić dysze), bez wpływu na hałas i spadek ciśnienia – nawet po instalacji.

Montaż widoczny (w odsłoniętych instalacjach podsufitowych)

Nawiewniki z dyszami kształtującymi nawiew strumienia powietrza są też najlepszym rozwiązaniem dla zastosowania w odsłoniętych instalacjach podsufitowych.