Wiadomości 6 paź
Inauguracja realizacji programu FEnIKS z udziałem wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w konferencji „Wsparcie sektora energetyka i środowisko w nowej perspektywie finansowej FEnIKS”. Wydarzenie odbyło się 4 października 2023 r. w Warszawie.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), także program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko (FEnIKS) będzie niezwykle istotnym narzędziem realizacji polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej Polski.

- mówił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Osią dla programowania środków europejskich ujętych w ramach programu FEnIKS są priorytety wynikające z dokumentów strategicznych, tj. Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu. W porównaniu z poprzednim okresem programowania, budżet  programu wzrósł o ponad 50% i wynosi obecnie 9,75 mld euro (ok. 46 mld zł).

- dodał wiceminister.

O programie FEnIKS

Program FEnIKS został przyjęty przez Komisję Europejską 6 października 2022 r. To największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom z nowego funduszu będziemy mogli realizować ważne dla gospodarki i środowiska inwestycje. Środki te będą wspierały m.in. wzrost efektywności energetycznej, redukcję gazów cieplarnianych oraz adaptację do zmian klimatycznych. Realizacja nowych wyzwań i priorytetów przyczyni się więc do szybszego rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce.

Program zakłada realizację ośmiu priorytetów, w ramach których realizowane będą poszczególne cele szczegółowe:

  • Priorytet I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności
  • Priorytet II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
  • Priorytet III: Transport miejski
  • Priorytet IV: Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
  • Priorytet V: Wsparcie sektora transportu z EFRR
  • Priorytet VI: Zdrowie
  • Priorytet VII: Kultura
  • Priorytet VIII: Pomoc techniczna

Na realizację programu przewidziano ok. 24,2 mld euro, z czego ok. 11,3 mld euro z Funduszu Spójności i 12,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Minister Klimatu i Środowiska jako instytucja pośrednicząca będzie odpowiedzialny za realizację dwóch priorytetów o łącznej wartości 9,75 mld euro tj. ok 46 mld zł: Priorytet I (4,62 mld euro) oraz Priorytet II (5,13 mld euro).