Wiadomości 1 cze
Giełda Papierów Wartościowych ma własną pasiekę

Giełda Papierów Wartościowych ma własną pasiekę. GPW dołączyła do grona instytucji, których misją jest troska o środowisko oraz działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Na dachu Centrum Giełdowego będącego siedzibą GPW przy ul. Książęcej 4, stanęły cztery ule. W pasiece GPW zamieszkały cztery rodziny pszczele, czyli łącznie ok. 240 tys. pszczół. GPW przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu Ligi Ochrony Przyrody „Pszczoły w mieście”. Powstał on jako odpowiedź na problem spadku liczebności populacji pszczół miodnych w Polsce i w Europie.

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) angażuje się w działania, których celem jest troska o środowisko naturalne i ochrona przyrody
  • Pasieka, która pojawiła się na dachu siedziby warszawskiej Giełdy, składa się z czterech uli. Czterech rodzin pszczelich, czyli łącznie około 240 tys. pszczół
  • Uroczyste otwarcie pasieki połączono z inauguracją wystawy „Miejskie pszczołowanie (URBAN BEEING) – energia przyrody” Igora Endone Kowalczyka

Pszczoły z pasieki GPW posłużą jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska poprzez poddanie ich analizom oraz wyprodukowanego miodu. Na tej podstawie możliwe będzie zmierzenie poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi, radionuklidami czy środkami ochrony roślin na danym obszarze. Pszczoły będą zatem pełniły rolę swoistej stacji monitorującej jakość pobliskiego otoczenia.

Temat i problem utraty bioróżnorodności spowodowanej zniszczeniem siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na skutek działalności ludzkiej stanowi jeden z elementów podlegających raportowaniu niefinansowemu. Natomiast odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu. Dlatego też niedawno GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG” dla emitentów giełdowych dotyczące raportowania czynników ESG, który systematyzuje oraz porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl