Wiadomości 29 lip 2022
Fabryka Perun - nowy projekt rewitalizacji na warszawskiej Pradze

Na warszawskim Kamionku powstaje projekt zagospodarowania fabryki Perun przy ulicy Grochowskiej. Nowa koncepcja opracowana przez pracownię WWAA zakłada rewitalizację zabytkowych hal przemysłowych, stworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej z funkcjami usługowymi oraz otwartej przestrzeni publicznej.

Teren Fabryki Perun położony jest na warszawskim na Grochowie. Działający od 1913 roku zakład przedsiębiorstwa Perun Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów to pierwsza w Polsce fabryka wytwarzająca nowoczesny sprzęt spawalniczy. Prezentacja nowej koncepcji zabudowy tego terenu jest kolejnym etapem dialogu na temat inwestycji realizowanej według przepisów specustawy mieszkaniowej.

– Korzystając ze wspólnych doświadczeń związanych z rewitalizacją pobliskiego Soho Factory, wraz z architektami z WWAA podejmujemy się kolejnego wyzwania. Chcemy, aby Fabryka Perun stała się nowym, lokalnym centrum, gdzie rytm życia warszawskiej Pragi przeplata się z potrzebami tutejszej społeczności i przyszłych nowych mieszkańców oraz wrażliwością miłośników prawobrzeżnej Warszawy. Teraz przystępujemy do dialogu z szerokim gronem interesariuszy, których zachęcamy do dzielenia się uwagami na temat projektu. Etap ten poprzedzi dalsze kroki formalne - mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.

Nowa koncepcja zagospodarowania Fabryki Perun zakłada stworzenie około 270 mieszkań. Na lokale handlowo-usługowe przeznaczono łącznie około 2 tys. mkw. powierzchni. Zaplanowano też przedszkole, plac zabaw, a także nowe i zrewitalizowane tereny zielone – na terenie inwestycji oraz w jej otoczeniu. Pod częścią zabudowy powstanie jednopoziomowy parking podziemny.

Jednym z głównych założeń architektów jest maksymalne wyeksponowanie czterech zachowanych hal z czerwonej cegły - w tym celu uwzględniono bramy wejściowe o wysokości nawet 3 pięter i szerokości 15 metrów. Rozwiązanie to pozwoli też stworzyć nowy szlak pieszy. Hale o łącznej powierzchni około 1,2 tys. mkw., objęte ochroną konserwatorską, zostaną poddane rewitalizacji, z zachowaniem oryginalnych elementów, suwnic, detali i zdobień. W przyszłości znajdą się tu lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne.

Architektura, która łączy

– Naszym celem jest kontynuowanie trwającego od ponad wieku rozwoju Fabryki Perun, tym razem uzupełniając ją o funkcje mieszkaniową oraz dbając o większą dostępność terenu, który obecnie skryty za ogrodzeniem, pozostaje urokliwą, ale chaotycznie funkcjonującą, enklawą. Pragniemy tchnąć otwartość i życie w tę zabytkową tkankę. Nasza propozycja to architektura, która łączy: substancję zabytkową ze współczesną, funkcję mieszkaniową z ogólnodostępnymi usługami, interakcję z otoczeniem z zachowaniem klimatu dzielnicy. Fabryka Perun to duży bagaż dziedzictwa, materialnego i niematerialnego, o które chcemy zadbać, zgodnie z wpisem do rejestru zabytków. Oprócz starannie przemyślanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, będą temu sprzyjać symboliczne elementy: neony, szyldy oraz inne odniesienia do oryginalnej identyfikacji wizualnej tego miejsca, czy też stworzenie ścieżki edukacyjnej o jego historii i pracujących tu ludziach - wyjaśnia Mateusz Świętorzecki z pracowni WWAA.

Nowa zabudowa zaproponowana przez autorów projektu, umożliwi urbanistyczne domknięcie kwartału pomiędzy ulicami: Grochowską, Stanisława Augusta i Międzyborską, kontynuując zabudowę pierzejową kwartału oraz odwołując się do wyobrażenia praskiego podwórka. Dzięki wycofaniu fragmentu elewacji od ul. Grochowskiej zaprojektowany został publiczny plac. Architektura budynków nawiązuje do przemysłowego dziedzictwa okolicy. Również gabaryty planowanych budynków, licząc od 3 do 6 pięter, zostały dostosowane do wysokości sąsiednich kamienic. Drugi plac powstanie w samym środku kompleksu. Otwarta, nieogrodzona przestrzeń publiczna parteru połączy się we wszystkich możliwych miejscach z otaczającym parkiem oraz sąsiednimi ulicami i podwórkami.

– Projektując nowe zabudowania Fabryki Perun, postawiliśmy na architekturę, która nie jest w kontrze do obiektów historycznych, prostą i powtarzalną, w dobrym tego słowa znaczeniu – taką, jaka wyróżnia wiele budynków przemysłowych i modernistycznych kamienic, które definiują charakter Grochowskiej. Przyjęta forma umożliwia też atrakcyjne zaprogramowanie funkcji publicznych w ramach inwestycji, przyczyniając się do ożywienia tego fragmentu Kamionka – podkreśla Marcin Mostafa z pracowni WWAA.

Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu