gree
Wiadomości 6 maj 2021
Energetyka szuka nowych możliwości w chmurze

Energetyka szuka nowych możliwości w chmurze. Z rozwiązań chmurowych korzystają dziś zarówno światowi giganci energetyki, jak i niektóre polskie spółki. Chmura wpisuje się w europejskie strategie rozwoju i cyfryzacji. Związane z nią korzyści obejmują m.in. elastyczne zarządzanie zasobami, potencjalne ograniczenie nakładów inwestycyjnych i dostęp do praktycznie nieograniczonych mocy obliczeniowych. W ostatnich latach w energetyce zaszły ogromne zmiany, począwszy od paradygmatu jednokierunkowej transmisji energii. Cały świat stawia dzisiaj na rozwiązania ekologiczne, a energia jest obecnie produkowana także przez prosumentów, którzy wcześnie byli wyłącznie jej odbiorcami.

Energetyka przejmuje obecnie wzorce wypracowane np. przez sektor telekomunikacyjny, który w oparciu o zgromadzone dane czerpie wnioski na temat zachowań klientów, tworzy nowe oferty i przewiduje zmiany w konsumpcji. Wykorzystanie mocy danych i realizacja powyższych scenariuszy w energetyce będą możliwe tylko wówczas, gdy sektor stworzy podstawę do pełnego wykorzystania chmury obliczeniowej.

Mimo pozytywnych przykładów z innych sektorów, chmura wciąż nie doczekała się powszechnej adopcji w energetyce. A według dostępnych danych jedynie co trzeci przedsiębiorca z sektora utilities w Polsce korzysta z tego typu rozwiązań. Wśród głównych obaw hamujących szerszą implementację chmury wskazywane są m.in. niepewność stanu prawnego, obawa o wysokie koszty inwestycji czy bezpieczeństwo danych.

Mając na uwadze przybliżenie zagadnienia chmury obliczeniowej Instytut Jagielloński przygotował raport „Chmura obliczeniowa w energetyce”. Pokazuje on miejsce polskiego sektora energetycznego w świecie cyfrowej rewolucji i kreśli bilans korzyści oraz wad tej technologii. W efekcie stanowi on cenne wsparcie dla osób, którzy chcą wyjaśnić wątpliwości związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w energetyce.

Pionierzy na chmurowym szlaku

Znaczenie chmury dla przyszłości rozwoju przedsiębiorstw wzrosło wraz z pandemią koronawirusa. Te firmy, które skorzystały z chmury bez problemu poradziły sobie z wyzwaniami pracy zdalnej. Ich pracownicy otrzymali proste w obsłudze i przyjazne dla użytkowników narzędzia do wymiany plików, wideokonferencji czy zdalnej pracy na wspólnych dokumentach. Ponadto bez istotnego zwiększenia zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci i bez potrzeby dodatkowych nakładów inwestycyjnych na nową infrastrukturę i dodatkowe licencje.

Obecnie Grupa TAURON przeciera szlaki polskim i europejskim przedsiębiorstwom z obszaru infrastruktury krytycznej. Organizacja przenosi się do chmury jako pierwsze przedsiębiorstwo spośród tych mających kluczowe znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki. Ponadto TAURON sięga jeszcze dalej, wdrażając Power Platform do budowy aplikacji skrojonych na miarę użytkowników. Pierwszymi z nich są aplikacje przygotowane przez zespół TAURON Dystrybucja “komunikacja kryzysowa” która ma być skierowana do 3 tys. pracowników terenowych i mobilnych oraz prototyp “inspekcji stacji transformatorowych”. Kolejnym przykładem tzw. demokratyzacji dostępu do danych jest budowa platformy Power BI na potrzeby codziennej i zaawansowanej pracy analitycznej.

Grupa TAURON udowadnia, że korzyści chmury wykraczają daleko poza wygodę korzystania z aplikacji biurowych. Przedsiębiorstwa wdrażające chmurę uzyskują dostęp do dynamicznie skalowalnych zasobów obliczeniowych dostawcy. Ponadto do prowadzenia badań R&D związanych z analizą big data czy obliczeniami macierzowymi. W większości przypadków korzystanie z prawidłowo wdrożonej chmury pozwoli na obniżenie kosztów systemów IT. Ponadto zwiększy szybkość i dostęp do danych, poprawi innowacyjność przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo danych.

Energetyka w chmurze – bezpieczeństwo i regulacje

Sektor utilities pozostaje w tyle za innymi mocno regulowanymi sektorami: bankowym i ubezpieczeniowym, farmaceutycznym czy telekomunikacyjnym. Wśród przyczyn niskiej adopcji chmury w branży energetycznej wskazuje się m.in. na obawy związane z bezpieczeństwem i bariery prawne. Niepewność prawa i brak dostatecznego uregulowania.

Przede wszystkim cały sektor energetyki jest jednym z najczęstszych celów cyberataków. Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw sektora energetyki jest szczególnie istotne z uwagi na ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Ze względu na uzależnienie od energii elektrycznej społeczeństwa, nawet krótkotrwała przerwa w dostawie może spowodować znaczne szkody w przemyśle, systemie opieki zdrowotnej i środowisku. Prawidłowe funkcjonowanie sektora energetyki jest też kluczowe dla właściwego bilansowania krajowego wytwórstwa.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl