Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 4 sty 2022
E-faktura: korzyści dla przedsiębiorców

E-faktura: korzyści dla przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z e-Faktury. Jest to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i już funkcjonujących w obrocie gospodarczym, faktur elektronicznych. Krajowy Systemu e-Faktur umożliwia skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego ale również w podatkach dochodowych. W 2022 r. korzystanie z systemu e-Faktur będzie dobrowolne. W 2023 r. planowane jest wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce.

E-faktura to nie tylko znaczne ułatwienie dla firm, ale również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Dzięki analizom big data, tempo wykrywania podatkowych przestępców skróciło się z kilku lat do kilku miesięcy. Pozwoli to na dalsze zmniejszenie luki VAT i zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom równych warunków konkurencji. Zmianie ulega m.in proces wystawiania oraz odbierania faktur, uproszczone i ulepszone zostały przepisy dotyczące fakturowania. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z usługi przechowywania i archiwizowania faktur.

E- faktura jest wygodna, ma ustrukturyzowany charakter. Nie trzeba szukać na niej istotnych danych, np. ceny towaru czy stawki VAT, bo są zawsze w tym samym miejscu. Dodatkowo korzystanie z niej uprawnia do uzyskania szybszego zwrotu VAT.

E-faktura-korzyści wynikające z elektronicznego fakturowania:

  • Szybki zwrot VAT: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.
  • Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
  • Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.
  • Wygoda: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca, co sprawi że będą bardzo łatwe w użyciu.
  • Standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.
  • Mniej obowiązków: podatnik nie musi przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ są one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat.
  • Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia

E-Faktura to nowoczesne narzędzie i kolejny etap cyfryzacji usług fiskusa. Usługa znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami oraz zapewni bezpieczeństwo ich wzajemnych rozliczeń. Polska jest czwartym krajem UE, który ma e-fakturę. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 r. Portugalia. Rok 2022 będzie czasem działania e-faktury w formule dobrowolnej, pilotażu realizowanego we współpracy z biznesem. Zainteresowanie tym rozwiązaniem będzie duże, bo jest to istotne ułatwienie dla biznesu.

Tagi: biznes
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl