Wiadomości 23 sie 2022
Carel
Carel: utrzymanie dwucyfrowego poziomu wzrostu

Rada Dyrektorów CAREL Industries S.p.A. zatwierdziła skonsolidowane wyniki na dzień 31 czerwca 2022 r. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 261,3 mln EUR, w porównaniu do 202,6 mln EUR w okresie zakończonym 30 czerwca 2021 r., co stanowi wzrost o 29,0%. Po wyłączeniu zysku wynikającego z objęcia zakresem konsolidacji spółek CFM i Enginia (oraz w minimalnej części spółki Arion), który wyniósł około 15,8 mln EUR, oraz pozytywnego efektu kursowego, w wysokości około 6,1 mln EUR, wzrost ten wyniósłby 18,2%.

Dane finansowe 

  • Skonsolidowane przychody w wysokości 261,3 mln EUR, wzrost o 29,0% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. (o 26,0% przy stałych kursach wymiany). Analogicznie, w oparciu o powyższą podstawę, wzrost ten wyniósłby 21,2%;
  • Skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 56,1 mln EUR (3,8 mln EUR w wyniku objęcia zakresem konsolidacji spółek CFM i Enginia), wzrost o 27,2% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r., stanowiący 21,5% przychodów;
  • Skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,8 mln EUR, wzrost o +29,7% w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r.;
  • Ujemna skonsolidowana sytuacja finansowa netto w wysokości 74,8 mln EUR.

Oświadczenie Dyrektora Generalnego

Francesco Nalini, dyrektor generalny Grupy, skomentował:

„Już w szóstym kolejnym kwartale firma CAREL odnotowała dwucyfrowy procentowy organiczny wzrost przychodów. Grupa czerpie korzyści przede wszystkim z wyników strategicznych wyborów dokonywanych na przestrzeni lat, opierających się między innymi na innowacyjności produktów mającej na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiska. Mając to na uwadze, kilka tygodni temu przystąpiliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact, publicznie potwierdzając nasze zaangażowanie na rzecz dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i trwałego sukcesu, którego podstawę stanowi m.in. 10 zasad Global Compact. Ponadto inicjatywy podejmowane w celu zwiększenia zdolności adaptacji produkcji umożliwiły utrzymanie tak znacznego tempa wzrostu pomimo szczególnie złożonego scenariusza w kontekście niedoborów podzespołów elektronicznych. W dającej się przewidzieć przyszłości globalne otoczenie makroekonomiczne nadal stanowi duże wyzwanie: oprócz zjawiska niedoborów, któremu towarzyszy znaczący i ogólny wzrost kosztów, występują oznaki spowolnienia gospodarczego, które może zaostrzyć restrykcyjna polityka pieniężna realizowana przez Rezerwę Federalną i Europejski Bank Centralny. W tym kontekście firma CAREL będzie nadal rozwijać działalność w swoich niszach, których trendy zarówno długo- jak i krótkoterminowe są zdecydowanie pozytywne, patrząc z optymizmem w przyszłość i dostarczając coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, przewidujące potrzeby rynku.”

Tagi: CAREL ALFACO
Carel