Wiadomości 27 paź 2022
Carel
CAREL przejmuje Klingenburg GmbH i Klingenburg International Sp. z o.o.

Firma CAREL Industries S.p.A. przejęła 100% kapitału zakładowego Klingenburg GmbH i Klingenburg International Sp. z o.o., wiodących producentów szerokiej gamy produktów wykorzystywanych głównie do odzysku ciepła w systemach wentylacji i nawilżania, chłodzenia adiabatycznego i oczyszczania powietrza.

Obie spółki są europejskimi liderami w produkcji i sprzedaży obrotowych i płytowych wymienników ciepła, które są kluczowymi elementami w technologii odzysku ciepła, a zatem gwarantują istotne oszczędności energii w systemach wentylacji. W szczególności główne korzyści wynikające z technologii obrotowej stanowiącej większość zakresu działalności spółki Klingenburg (dla której posiada patenty na produkty i procesy produkcyjne) wiążą się z możliwością obsługi dużych ilości powietrza przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów i wysokiej wydajności komponentów. Mają one szerokie zastosowania: oprócz centrali wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, obrotowe wymienniki ciepła są stosowane w różnych procesach przemysłowych. Spółka Klingenburg oferuje również rozwiązania do nawilżania (głównie do pośredniego chłodzenia adiabatycznego) oraz dezynfekcji powietrza za pomocą technologii promieniowania UV, wraz z usługami wsparcia dla rozwiązań produktowych.

Spółki zatrudniają około 200 pracowników i posiadają dwa zakłady produkcyjne w Niemczech i w Polsce. Mogą się również pochwalić bezpośrednią obecnością na rynku Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Na 31 grudnia 2021 r. ich łączne przychody wyniosły około 39,1 mln EUR, przy wskaźniku EBITDA na poziomie 2,4 mln EUR i środkach gotówkowych netto 4,8 mln EUR.

Uzasadnieniem transakcji jest, po pierwsze, wdrożenie jednej z głównych podstaw strategii Grupy wzywającej do podążania ścieżką rozwoju poprzez fuzje i przejęcia, a także poprzez produkty o komplementarnych zastosowaniach. Ponadto ma to na celu wzmocnienie pozycji firmy CAREL w branży central wentylacyjnych, wraz z przejęciami spółek Recuperator S.p.A. i Enginia S.r.l. w 2018 i 2021 roku, które podyktowane były tą samą logiką. 

Wysoki stopień komplementarności spółek Recuperator i Klingenburg w odniesieniu do właściwych technologii, w których się specjalizują (wymienniki płytowe dla Recuperator i obrotowe dla Klingenburg) oraz obszarów zastosowania pozwoli spółce CAREL na uzyskanie synergii przemysłowych i komercyjnych, co za tym idzie uzyskać wiodącą rolę w Europie w tym sektorze, jednocześnie potwierdzi zdolność występowania z ofertą jako wyłączny dostawca kompletnych systemów jednostek do oczyszczania powietrza.

Transakcja ma również pozytywny wpływ na spółkę Klingenburg, która zyskuje dzięki wyższej pozycji konkurencyjnej i możliwości inwestycji, a także szczególnie zaawansowanej wiedzy know-how. Należy tu również uwzględnić globalny ślad Grupy CAREL, a także rozbudowaną bazę klientów, która otworzy nowe rynki i obszary geograficzne z możliwością produkcji w Stanach Zjednoczonych. 

Francesco Nalini, Dyrektor Generalny Grupy CAREL, stwierdził: „Zawarta dziś transakcja jeszcze raz potwierdza zdolność Grupy do realizacji celów rozwojowych poprzez fuzje i przejęcia z zachowaniem spójności i terminowości. W szczególności stanowi ona kolejny krok do przodu w kierunku zwiększania oferty produktowej dostosowanej do branży centrali wentylacyjnych, a także uzupełniania technologii oferowanych w obszarze wymienników ciepła, które częściowo realizowane były dzięki przejęciu spółki Recuperator w 2018 r. W związku z tym spółka stale przedstawia się jako dostawca kompletnych rozwiązań sterujących, przy wysokiej wartości dodanej w branży klimatyzacji i chłodzenia oraz zachowaniu głównej cechy sprawności energetycznej”.

Carel