Wiadomości 23 kwi 2021
Budimex z umową na budowę drogi. Tym razem wodnej

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na realizację drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli drugi etap przekopu Mierzei Wiślanej. Kontrakt o wartości ponad 500 mln zł zrealizuje Budimex.

Zakres prac, wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki, oraz mostu obrotowego.

– Podpisanie umowy na drugą część inwestycji to następny krok milowy w realizacji programu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dla Urzędu Morskiego w Gdyni jest to szczególnie radosna chwila, kiedy możemy inaugurować kolejną budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do polskich portów – w tym przypadku do portu w Elblągu. W obecnej chwili rola transportu morskiego, portów jako centrów przeładunkowych jest szczególnie istotna i kluczowa w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. Każdy nowy szlak żeglugowy przyczynia się do wzrostu wydajności, konkurencyjności i budowania przewagi logistycznej polskiej gospodarki – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wartość kontraktu na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wynosi 574 mln zł brutto, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

 – Inwestycje hydrotechniczne, takie jak II etap budowy szlaku morskiego do portu w Elblągu, są w Polsce niezbędne. Regulacje rzek, poprawianie żeglowności szlaków wodnych i retencja wody są normalną częścią krajobrazu inwestycji w Unii Europejskiej – skomentował Dariusz Blocher, prezes Budimeksu. – Wykonane prace wzmocnią nabrzeże rzeki, zapewnią dodatkową ochronę przeciwpowodziową i umożliwią cumowanie statków na rzece Elbląg. Wszystkie prace będziemy prowadzić z poszanowaniem wymagań środowiskowych i lokalnych społeczności.

Kontrakt obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a  w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów. Główny zakres prac to umocnienie brzegów rzeki przy użyciu m. in. ścianek szczelnych oraz kotew gruntowych, jednak bez robót czerpalnych. Wykonawca zobowiązał się także do wykonania kotew gruntowych i umocnienia brzegów, przy czym łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km2. Z kolei w miejscowości Nowakowo zaplanowano na rzeką Elbląg most obrotowy - jego długość wyniesie 104,3 m.

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską składa się z trzech części. Pierwsza, zrealizowana aktualnie w połowie, to przede wszystkim budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć. Na Zalewie Wiślanym powstanie wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków. Kontrakt realizuje konsorcjum N.V. Besix i spółek NDI. Część trzecia, scalająca całą inwestycję, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Ogłoszenie przetargu na tę część planowane jest w IV kwartale 2021 r.Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 25 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – ponad 12 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

 

Tagi: inwestycje
Kompas Inwestycji

Kompas Inwestycji http://kompasinwestycji.pl

Kompas Inwestycji, informacyjny serwis skupiony na tematyce inwestycyjno-budowlanej. Działa od niemal 10 lat, rozwijając bazę średnich i dużych projektów.Monitoruje cały cykl życia inwestycji - od etapu wizji, poprzez projektowanie, wybór wykonawcy, aż do realizacji. Każdego dnia przekazuje ponad kilkaset nowych i aktualizowanych informacji na temat projektów z całej Polski. Kompas Inwestycji jest również platformą ułatwiającą kontakt pomiędzy emisariuszami rynku budowlanego.

Raport Kompas Inwestycji

Raport rynku budowlanego to cykliczna publikacja Kompasu Inwestycji, która powstaje w oparciu o rozwijaną od 10 lat, największą bazę inwestycji w Polsce. Rzetelne i wiarygodne źródło informacji na temat tego jaki jest rynek budowlany i jak będzie wyglądał w najbliższych latach. Nasza prognoza produkcji budowlano-montażowej w okresie I-III kwartał 2017 roku miała dokładność 1,3%.

Przeczytaj fragment raportu