Wiadomości 7 gru 2021
10 postulatów przedsiębiorców na rzecz rynku pracy

10 postulatów przedsiębiorców na rzecz rynku pracy. Przedsiębiorcy skupieni w Business Center Club apelują o podjęcie natychmiastowych działań związanych ze zwiększeniem podaży osób dostępnych na rynku pracy. Bezrobocie w Polsce podawane przez Eurostat za lipiec 2021 wynosi 3,8 %. Bezrobocie w dużych miastach utrzymuje się poniżej 2%. To znacznie poniżej poziomu fluktuacyjnego. Ponadto pracujący i aktywnie poszukujący pracy to niespełna 56% całej populacji zdolnej do pracy. Oznacza to, że 4 osoby na 10 nie podejmują pracy lub nie podejmują jej legalnie.

W krytycznej dla rozwoju polskiej gospodarki sytuacji BCC apeluje w szczególności o:

 1. Błyskawicznego zracjonalizowania wydatków socjalnych dla osób w wieku produkcyjnym i niepracujących. Ponadto uzależnienia ich od legalnej aktywności zawodowej.
 2. Korzystnego dla pracowników sposobu łączenia świadczeń socjalnych renty, emerytury, które nie wiązałoby się z ich ograniczeniem w sytuacji utrzymywania aktywności zawodowych,
 3. Pilnej reformy służb zatrudnienia m.in. zmiany sposobu działania urzędów pracy na miejsca aktywizacji, preselekcji. Przekwalifikowania działających na rzecz lokalnych przedsiębiorców, które postawi nas na podobnej pozycji konkurencyjnej jak inne przedsiębiorstwa Europy Zachodniej. Ponadto rozszerzenia pól działania na różne etapy cykli koniunkturalnego.
 4. Aktywną stymulację wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych żłobków,
 5. wzmocnienie wzrostu liczby bezpłatnych lub/i niskopłatnych usług opieki nad osobami zależnymi: niepełnosprawnymi oraz starszymi osobami,
 6. Liberalizację przepisów i ich praktyczne wdrożenie usprawnień w zakresie zatrudniania cudzoziemców. W tym likwidację informacji starosty przy bezrobociu poniżej 5% wg BAEL,
 7. Przeznaczenia środków z UE na transformację usług i przemysłu do standardów 4.0,
 8. Rozwiązanie łączenia statusu bezrobotnego i ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż to ogranicza pomiar rzeczywistych zasobów pracy,
 9. Rozszerzenie statusu bezrobotnego o osoby deklarujące chęć pracy w niepełnym wymiarze godzin,
 10. Aktywnej promocji pracy jako sposobu na satysfakcjonujące życie w mediach publicznych.

Dzisiejsza sytuacja powoduje:

 • spowolnienie w rozwoju przedsiębiorstw i ograniczanie ich inwestycji w Polsce z powodu braku wykwalifikowanej kadry dziś i w najbliższych latach,
 • opóźnianie tworzenia miejsc wysokiej jakości (szara strefa w zatrudnianiu pracowników) oraz nierówne warunki dla podmiotów zatrudniających zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • niższą konkurencyjność i efektywność pracy polskich firm z uwagi na wysokie koszty pozyskania i szkolenia pracowników przy wysokiej rotacji wśród zatrudnionych, które nie są finansowane ani wspomagane z Urzędów Pracy,
 • wolniejszą transformację MŚP z uwagi na małą dostępność funduszy na informatyzację i automatyzację.
Tagi: biznes praca
Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl