Okiem praktyka 18 wrz
Cool
SUPERCOOL w układach pośrednich

fot. Cool

W czasach gdy mamy do czynienia z szerokimi zmianami legislacyjnymi w branży chłodniczej a w szczególności dotyczącymi czynników chłodniczych coraz szersze zastosowanie mają układy chłodzenia pośredniego. Typowym medium chłodzącym stosowanym w takich układach to woda wody i roztwory glikolu, które to media są dobrze znane w branży oraz dokładnie rozpoznane zalety i wady oraz ograniczenia zastosowania.

Mrówczan potasu - nowe możliwości

W układach pośrednich coraz ciekawsze staje się zastosowanie roztworu mrówczanu potasu jako medium chłodzącego w układzie pośrednim. Firma COOL stosuje z powodzeniem roztwór pod nazwą handlową SUPERCOOL wzbogacony o wszelkie niezbędne dodatki uszlachetniające m.in. antykorozyjne chroniące elementy instalacji hydraulicznej. Roztwór ten posiada atest higieniczny.

SUPERCOOL posiada szereg cech pożądanych w technologiach chłodniczych takich jak:

  • niska lepkość
  • wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
  • możliwość stosowania do praktycznie całego spektrum materiałów stosownych w aktualnych systemach hydraulicznych z nielicznymi wyjątkami

Pierwsze dwie w/w cechy sprawiają, że w porównaniu z mieszankami glikolu w instalacji mogą być dobierane pompy o mniejszym sprężu , chłodnice o relatywnie mniejszych gabarytach oraz mniejsze średnice rurociągów.

Dobrze wyważony kosztowo system chłodzenia pośredniego stanowi nie tylko dobrą ofertę pod względem cenowym ale również posiada niepodważalne zalety natury technicznej takie jak:

  • w porównaniu z układami chłodzenia bezpośredniego DX ( np. układ CO2 ) awaryjność systemu pośredniego jest mniejsza a w przypadku awarii – wycieku , naprawa jest mniej skomplikowana i kosztowna
  • ogólnie serwisowane układów pośrednich nie wymaga tak wykwalifikowanego serwisu jak w przypadku układów DX a w szczególności układów DX pracujących na CO2.

Jako wytwornicę chłodu do zasilania układu pośredniego z mrówczanem potasu można zastosować każdy rodzaj chillera – a w przypadku zastosowania chillera z czynnikiem ekologicznym R290 (propan) z oferty COOL powoduje, że cała instalacja jest bezpieczna dla środowiska.

Firma COOL wykonała już szereg zoptymalizowanych instalacji z użyciem płynu SUPERCOOL w oparciu o własne chillery propanowe serii AQUACOOL GREEN , chłodnice marki STEFANI i ONDA oraz pompy Ebara.

Jednym z ciekawszych projektów jest zrealizowana niedawno przez naszą firmę instalacja chłodnicza dla firmy JANEX w Pruszkowie k/ Warszawy.

Ogólnie instalacja składa się z układów chłodzenia pośredniego z użyciem płynu SUPERCOOL pracujących przy temperaturze projektowej płynu -8°C w układzie chłodniczym oraz -30°C w układzie mroźniczym. .Źródłem chłodu dla instalacji chłodniczych są 2 ekologiczne agregaty wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R290 (propan) typ VCGV 640HT EC L O produkcji COOL o łącznej wydajności chłodniczej 800 kW. Dodatkowo są one wyposażone w odzysk ciepła przegrzania.

Zastosowany 29% roztwór mrówczanu potasu posiada temperaturę zamarzania na poziomie -20°C. W układzie hydraulicznym pompy ze stałym wydatkiem doprowadzają schłodzony czynnik do sprzęgła hydraulicznego (pojemność 1 m3) z obiegami odbiorników chłodu. Obiegi hydrauliczne zasilają chłodnice powietrza oraz pozostałe urządzenia technologiczne. Do chłodzenia komór chłodniczych i komór szokerów zastosowano klasyczne podstropowe chłodnice powietrza, a w pomieszczeniach klimatyzowanych i śluzach chłodnice z dwustronnym wyrzutem powietrza.

Natomiast źródłem chłodu dla instalacji mroźniczych jest również agregat wody lodowej produkcji COOL z czynnikiem chłodniczym R449a typ VCR 360 HLT-2P-O o wydajności chłodniczej 121,4 kW. Także ten agregat wyposażony jest w odzysk ciepła przegrzania. Zadaniem tego chillera jest schłodzenie 43% roztworu mrówczanu potasu o temperaturze zamarzania -40°C od temperatury -26°C do -30°C. Roztwór mrówczanu potasu doprowadzany jest do sprzęgła hydraulicznego (pojemność 0,8 m3). Za pomocą pompy obiegowej ze zmiennym wydatkiem, uzależnionym od chwilowego zapotrzebowania na chłód jest doprowadzany do poszczególnych podstropowych chłodnic wentylatorowych.

Prosta koncepcja układów pośrednich wydaje się być bezpiecznym rozwiązaniem jeśli chodzi o niezawodność w porównaniu np. ze skomplikowanymi zestawami CO2 na bezpośrednie odparowanie.

Cool

PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku od ponad 35 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A i R134A) oraz AQUACOOL GREEN (R290-propan) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Na terenie całego kraju firma może pochwalić się swoimi referencjami.

Te najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze sieci supermarketów, linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego, instalacje chłodnicze lodowisk otwartych i zamkniętych, a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie itd.).

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście