Okiem praktyka 8 maj 2019 1
Cool
Naturalny wybór - ekologiczny czynnik chłodniczy R290

fot. Cool

Zastosowanie czynnika R290 czyli propanu w schładzaczach cieczy (chillerach) do tej pory budzi u Inwestorów zdziwienie i obawy. Zupełnie niepotrzebnie! Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

Historia stosowania czynnika R290 przez firmę PPH COOL

PPH COOL to polska firma produkcyjnohandlowa istniejąca od 1981 roku, zajmująca się wytwarzaniem sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego, która wyspecjalizowała się w produkcji chillerów. W roku 2012, obserwując światowe trendy w branży, firma zainteresowała się ekologicznym czynnikiem R290 jako zamiennikiem popularnych freonów i aktualnie jest najbardziej doświadczonym producentem urządzeń chłodniczych w kraju z zastosowaniem propanu. Pierwsze chillery propanowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane dla Klienta z Wielkiej Brytanii, z którym współpraca trwa do dziś. Nasza oferta urządzeń dedykowanych R290 zainteresowała również firmy z Niemiec i Norwegii, które są obecnie naszymi Klientami. Na bazie nabytego doświadczenia firma PPH COOL opracowała pełną linię urządzeń AQUACOOL GREEN, skierowaną zarówno na rynek zagraniczny jak i na rynek krajowy, i systematycznie zdobywa coraz więcej odbiorców. Urządzenia w ofercie COOL obejmują modele skatalogowane o wydajnościach chłodniczych od 60 kW do 670 kW oraz modele spoza katalogu produkowane pod indywidualne zapytania i wymagania Klienta. Standardowa budowa chillera AQUACOOL GREEN z R290 to otwarta konstrukcja ramowa z wydzieloną sekcją sprężarkowohydrauliczną na poziomie dolnym, położonym powyżej skraplaczem z aluminiowych wymienników mikrokanałowych w układzie V oraz szafą elektryczną zasilającosterującą. Komponenty użyte do produkcji pochodzą od renomowanych dostawców. Klient ma do wyboru szereg opcji i akcesoriów w zależności od indywidualnych potrzeb. Dział Serwisu PPH COOL zapewnia profesjonalną obsługę dostarczonych urządzeń, przechodzi systematyczne szkolenia oraz posiada niezbędne kwalifikacje

Gdzie można stosować chillery AQUACOOL GREEN?

Agregaty wody lodowej z czynnikiem R290 doskonale nadają się do projektów chłodzenia pośredniego w zakresie wysokotemperaturowym i średniotemperaturowym, czyli mogącym chłodzić ciecz, np. roztwór glikolu, do temperatury w zakresie od 15ºC do +10ºC. Chiller AQUACOOL GREEN to urządzenie idealnie nadające się dla użytkownika z branży przemysłowej niezależnie od profilu np. zakłady przetwórcze, produkcji maszynowej, spożywczej itp. Dla bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji najlepszą lokalizacją dla takiego urządzenia jest posadowienie go na zewnątrz budynku z dostępem tylko dla osób uprawnionych. Urządzenia te są szczególnie korzystną propozycją dla odbiorców stawiających na ekologię i mających świadomość przepisów związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z Dyrektywą Unijną i Rozporządzeniem nr 517/2014 czynnik R290 spełnia wszystkie wymogi wynikające z limitów wartości GWP (wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego).

Czynnik R290 (propan) – czym naprawdę jest?

Propan jako jednorodny czynnik chłodniczy o parametrach termodynamicznych zbliżonych, a nawet lepszych niż obecne czynniki grupy HFC (np. R134A) daje się doskonale stosować w chłodnictwie i bardzo dobrze zastępuje klasyczne czynniki fluoropochodne. Jedyną istotną różnicą jest jego palność.

Zalety stosowania urządzeń z R290

 • Walory ekologiczne: R290 posiada bardzo niski współczynnik GWP=3 co sprawia, że w przypadku wycieku ma niemal zerowy negatywny wpływ na środowisko i użytkownik nie ponosi opłat emisyjnych.
 • Brak konieczności rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.
 • Brak obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności – tańsza eksploatacja.
 • Czynnik R290 należy do długoterminowych rozwiązań nieobjętych kolejnymi zaostrzeniami wynikających z tzw. ustawy Fgazowej.
 • Niska cena czynnika.

Propan (R290) w urządzeniu: najczęściej spotykane nieuzasadnione obawy

CZYNNIK PALNY – GROŹBA POŻARU

R290 jest czynnikiem palnym (klasa palności A3), jednak zarówno prawdopodobieństwo zapłonu czynnika jak i prawdopodobieństwo jakiegokolwiek wybuchu w naszym chillerze jest niezwykle niskie. Powstanie wybuchu wymaga bowiem zaistnienia jednocześnie źródła zapłonu i atmosfery wybuchowej tzn. niebezpiecznego stężenia propanu w powietrzu.

Powody, które praktycznie wykluczają zaistnienie takiej sytuacji to:

 • Lokalizacja urządzenia z zawartością R290 to otwarta przestrzeń na zewnątrz budynków.
 • Taka lokalizacja zapewnia swobodną wentylację urządzenia i zapobiega tworzeniu się niebezpiecznego stężenia w przypadku wycieku.
 • Konstrukcja urządzenia jest typu otwartego, łatwo poddaje się wentylacji naturalnej i nie tworzy zamkniętych przestrzeni grożących gromadzeniem się R290.
 • Ilości czynnika w urządzeniu są niewielkie (w zależności od wielkości modelu najbardziej popularne modele zawierają od 2,5 do 10 kg na jeden układ chłodniczy).
 • Komponenty mogące być potencjalnie źródłem zapłonu zostały w naszych chillerach wyeliminowane lub zamknięte w szafie elektrycznej, której położenie i konstrukcja wyklucza zaistnienie w niej atmosfery wybuchowej.

Nim zainteresowany zacznie się obawiać R290 w chillerze powinien się zastanowić, czy ryzyko użytkowania 11 kilogramowych butli z propanem butanem w milionach gospodarstw domowych nie jest zdecydowanie większe? Czy instalacje LPG w samochodach nie stanowią większego zagrożenia?

CZY URZĄDZENIA CHŁODNICZE Z R290 MUSZĄ BYĆ WYKONANE W STANDARDZIE PRZECIWWYBUCHOWYM ATEX?

Nie muszą. Zgodnie z przepisami, standard ATEX dotyczy tylko tych urządzeń, które z założenia mają pracować w atmosferze wybuchowej (np. kopalnie lub zakłady petrochemiczne). W standardowym zastosowaniu naszych chillerów nie mamy do czynienia z pracą w takiej atmosferze. Niektóre komponenty, w które wyposażony jest chiller propanowy są zgodne z dyrektywą ATEX, ale tylko te, które mają styczność z czynnikiem R290 (np. sprężarki).

Jak bezpiecznie eksploatować?

Podstawowymi warunkami jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania to:

 • Zainstalowanie urządzenia na zewnątrz budynku z dala od studzienek kanalizacyjnych i technicznych oraz czerpni wentylacyjnych; ten rodzaj lokalizacji jest optymalny nie wymagający dodatkowych zabiegów w porównaniu do typowych urządzeń z klasycznymi czynnikami. Dopuszcza się inne lokalizacje po wykonaniu oceny i zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa.
 • Zawór bezpieczeństwa obiegu hydraulicznego i główny odpowietrznik muszą być zainstalowane na wychodzącym z urządzenia rurociągu na zewnątrz budynku.
 • Zadbanie o widoczność oznaczeń fabrycznych na urządzeniu informujących o zawartości czynnika palnego.
 • Nie zbliżanie się do urządzenia z otwartym ogniem.
 • Zapoznanie się z instrukcją użytkowania.
 • Zlecanie serwisu tylko osobom/firmom z właściwymi kwalifikacjami.
 • Dla dużych urządzeń ograniczenie dostępu osobom postronnym (taki wymóg spełniają lokalizacje na terenie zakładów produkcyjnych); urządzenia o napełnieniu do 5 kg R290 mogą być instalowane w miejscach o dostępie ogólnym (dostęp kategorii A) pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych wyżej.
Cool

PPH COOL jako firma produkcyjno-handlowa, istniejąca na rynku od ponad 35 lat jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla inwestorów oraz wykonawców. Firma produkuje własne urządzenia serii AQUACOOL (czynnik chłodniczy R410A i R134A) oraz AQUACOOL GREEN (R290-propan) i stosownie do wymagań klienta oferuje energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze dobrane optymalnie do rodzaju inwestycji. Na terenie całego kraju firma może pochwalić się swoimi referencjami.

Te najbardziej rozpoznawalne to systemy chłodnicze sieci supermarketów, linii technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego, instalacje chłodnicze lodowisk otwartych i zamkniętych, a także instalacje klimatyzacji komfortu budynków użyteczności publicznej (biura, hotele, uczelnie itd.).