Okiem praktyka 10 sty 2023
ROCKWOOL
Bezpieczeństwo pożarowe dachu z panelami fotowoltaicznymi

Jednym z gorących tematów ekonomicznych jest duży wzrost cen energii. Mówi się – taniej nie będzie. Zatem trzeba szukać taniego, czystego paliwa. I takim jest Szóste paliwo, a więc oszczędność energii. Jednak bez głębokiej termomodernizacji budynków trudno będzie zdobyć Szóste paliwo. Wielowymiarowe efekty kompleksowej powszechnej fali renowacji zostały zawarte najnowszym raporcie kampanii Szóste paliwo pt. „Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii”.

W Polsce w szybkim tempie co roku przybywa instalacji fotowoltaicznych. Z pewnością to efekt nie tylko coraz większej świadomości inwestorów na temat energooszczędności, ekologii, odnawialnych źródeł energii, ale także rządowych programów, które oferują dofinansowanie takich przedsięwzięć.

Z drugiej strony jednak statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że właśnie w budynkach jednorodzinnych zdarza się najwięcej pożarów. Od 2010 r. do 2020 r. ich liczba wzrosła o ponad 56%! Tylko w roku 2020 w pożarach budynków mieszkalnych zginęło 7 osób na 10 wszystkich ofiar pożarów w Polsce. Te zatrważające dane pokazują, że musimy zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo pożarowe domów i mieszkań. Jak w takim razie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa?

Jeden przepis - każdy dach

Mimo, że panele fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach domów jednorodzinnych, to przepisy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych od lat pozostają niezmienione. Pomimo niedostosowania wymagań do realiów i wykorzystywanych dziś rozwiązań, w przepisach znalazł się zapis, który znajduje zastosowanie właśnie w sytuacji usytuowania paneli fotowoltaicznych i ma wpływ na bezpieczeństwo całej konstrukcji dachu.

Zgodnie z Warunkami technicznymi (§ 219 ust. 2), czyli zbiorem wymagań i wytycznych dot. każdego wznoszonego i remontowanego budynku, wszystkie poddasza użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe, powinny być oddzielone przegrodą o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI 30 lub EI 60 od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu. Ten przepis obowiązuje w budynkach ZL III, ZL IV i ZL V, gdzie jest drewniana konstrukcja dachu lub choćby jedna z warstw przekrycia dachu jest palna.

Odporność ogniowa systemu dachowego

Analizując standardowe przekrycie dachu domu jednorodzinnego ciężko byłoby wyodrębnić warstwę, która miałaby stanowić niezależne oddzielenie palnych elementów od wnętrza budynku. Z tego powodu bada się odporność ogniową całego rozwiązania – wszystkich warstw przekrycia wraz z jego konstrukcją. Na podstawie badań laboratoryjnych wydawane są klasyfikacje w zakresie klasy odporności ogniowej dachu. Najczęściej klasa takiego przekrycia wynosi REI 30 lub REI 60, co zapewnia spełnienie wymagania odpowiednio EI 30 i EI 60. Klasyfikacje można znaleźć najczęściej na stronach producentów suchej zabudowy, czyli płyt gipsowo-kartonowych.

Jednym z podstawowych warunków zawartych klasyfikacjach jest zastosowanie dokładnie sprecyzowanego układu warstw. Dostępne na rynku rozwiązania sklasyfikowane jako EI 30 (REI 30) lub EI 60 (REI 60) dopuszczają zastosowanie tylko izolacji cieplnej z wełny skalnej lub szklanej. Inne typy izolacji cieplnej nie są dopuszczalne.

Spełnienie tych wymagań Warunków technicznych zmusza bowiem do ścisłego przestrzegania wytycznych w niej zawartych. Tylko w takim przypadku klasyfikacja będzie ważna, a zastosowane rozwiązanie skuteczne, nawet w sytuacji montażu paneli fotowoltaicznych na dachu.

Czym ocieplać, by uzyskać REI 30 kub REI 60?

Zgodnie z dostępnymi klasyfikacjami, by dach mógł uzyskać klasę odporności ogniowej REI 30 (EI 30) lub REI 60 (EI 60), musi być ocieplony wełną skalną lub szklaną.

UWAGA - dachy skośne z izolacją cieplną np. z piany poliuretanowej PUR czy celulozy nie posiadają odpowiednich klasyfikacji. Zatem nie można dla nich potwierdzić wymaganych właściwości ogniowych spełniających wymagania § 219 ust. 2 WT. Warto również pamiętać, że klasyfikacje mają datę ważności. Dokument powinien być ważny na moment wbudowania rozwiązania.

Wełna skalna ROCKWOOL spełnia wymagania wszystkich dostępnych klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej dachu. Stosując ten materiał izolacyjny masz pewność, że budujesz dom bezpieczny. Zarówno wykorzystując rozwiązanie tradycyjne, czyli ocieplając poddasze między i pod krokwiami, jak również stosując rozwiązanie nakrokwiowe czy też nadmuch.

We wszystkich 3 typach rozwiązań zastosowanie wełny skalnej zapewnia spełnienie wymagań Warunków technicznych w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Co więcej, takie rozwiązania oparte na wełnie skalnej ROCKWOOL nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń czy jakikolwiek specjalnych elementów. Wykonane technologia tradycyjną pozwalają cieszyć się ciepłym i bezpiecznym domem, z panelami fotowoltaicznymi na dachu.

ROCKWOOL

ROCKWOOL

ROCKWOOL http://www.rockwool.pl

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej - dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.