Wiadomości 27 mar 2023
Wiceminister Małgorzata Golińska na inauguracji 10. edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

22 marca 2023 r. miała miejsce konferencja laureatów programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Program, przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii w kraju i za granicą, świętował w tym roku jubileuszową, dziesiątą edycję. Tym razem wyróżnionych zostało dziesięcioro laureatów z całej Polski. Zwycięzców programu powitała i nagrodziła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

„Cieszę się, że do elitarnego grona Laureatów dołączyły kolejne firmy, których rozwiązania będziemy promować na całym świecie. Jestem również przekonana, że prezentacja polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu uwypukli nasze sukcesy na drodze do zrównoważonego rozwoju i umocni wizerunek Polski, jako kraju skutecznie łączącego ochronę klimatu i środowiska ze wzrostem gospodarczym”

– powitała laureatów wiceminister Golińska.

Na inauguracyjną konferencję zaproszeni zostali tegoroczni laureaci. Udział wzięli także przedsiębiorcy wyróżnieni we wszystkich dotychczasowych edycjach.

„Mam nadzieję, że udział w programie pozwoli Państwu rozwinąć działalność i aktywność biznesową na arenie międzynarodowej. Należy przy tym podkreślić, że każda z firm GreenEvo zyskuje zarówno wsparcie instytucjonalne Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i opiekę placówek dyplomatycznych RP oraz Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu”

– dodała wiceszefowa resortu.

***

„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Podstawą funkcjonowania Programu jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w Programie w sposób kompleksowy stymulują zrównoważony rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).