Wiadomości 12 maj 2023
Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas Impact’23: Atom będzie stabilizował miks energetyczny w Polsce

W ciągu najbliższych dwóch dekad nastąpi bezprecedensowy rozwój nowych mocy – do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych ulegnie podwojeniu do poziomu ok. 130 GW. Dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga w Polsce stabilizowania przez energię jądrową. O pracach nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040, którą aktualnie rozpatruje rząd mówił 10 maja 2023 r. podczas Impact’23 w Poznaniu wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Dążymy do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Cena energii odgrywa w tym kluczową rolę. Jeśli myślimy o zdekarbonizowanym systemie i poprawie jakości życia w Polsce to potrzebujemy stabilnych źródeł energii. Udział odnawialnych źródeł energii rośnie, ale wymaga stabilizowania przez źródła dyspozycyjne a takim jest energia jądrowa

– mówił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

PEP2040 przewiduje głęboką dywersyfikację technologiczną miksu energetycznego. Następuje dynamiczny rozwój OZE, które już w 2030 r. produkują blisko połowę energii elektrycznej – moce OZE osiągają ok. 50 GW w 2030 r. i 87 GW w 2040 r. (ponad trzykrotny wzrost). Już w 2025 r. stanowią ok. połowę mocy zainstalowanych w KSE i 68% w 2040 r. Intensywniejszy rozwój technologii wodorowych i magazynowania pozwoliłby na lepsze wykorzystanie mocy zainstalowanych OZE. Uruchomienie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest na 2033 r. Wdrożenie energetyki jądrowej jest jednym z kluczowych elementów strategii energetycznej państwa.

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała destabilizację na międzynarodowych rynkach paliw oraz nowe wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego. Polska prowadząc politykę bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenia poziomu suwerenności energetycznej koncentruje się m.in. na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, mieli zapewnione niezbędne dostawy surowców energetycznych. Został położony silny nacisk na wykorzystanie krajowych źródeł i surowców w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce.

Zaktualizowana Polityka energetyczna Polski do 2040 r. będzie zawierać czwarty filar – suwerenność energetyczną. Rząd przyjął założenia do aktualizacji już 29 marca 2022 r. Elementem aktualizacji PEP2040 jest redukcja zależności krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych, zwiększenie mocy produkcyjnych w oparciu o źródła krajowe, w tym dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, konsekwentne wdrażanie energii jądrowej (zarówno wielkoskalowej, jak i nowych technologii jak np. SMR) i poprawa efektywności energetycznej.

Zdjęcia (1)