Wiadomości 18 wrz
PORT PC
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

fot. PORT PC

Szanowni Państwo, to już ostatni dzwonek, aby zarejestrować się do udziały w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się w dniach 3–4 października br. w Warszawie

W drugim dniu wydarzenia (4 października) Paweł Lachman – Prezes PORT PC oraz Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV przeprowadzą warsztaty na temat „Dom bez rachunków” (Sala D, godz. 14:30-16:00).

Mottem wydarzenia jest WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

W trakcie wydarzenia zaplanowane są prelekcje plenarne oraz cztery bloki panelowe, w których udział wezmą doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. W ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów panelowych oraz 25 prezentacji Partnerów. Wszystkie warsztaty i prezentacje będą odbywać się jednocześnie w 5 salach.

Tematy omawiane podczas Warsztatów będą poruszać kwestie związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Tematy warsztatów panelowych:
 • Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
 • Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 • Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta
 • Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie
 • Dom bez rachunków
 • Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
 • Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
 • Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku
 • Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 • Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
 • Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
 • Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku
 • Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
 • Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
 • Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego
 • Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
 • Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
 • Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
 • Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study
 • Właściwy dobór pomp ciepła LG THERMA V oraz instalacji do budynków
Tematy prezentacji Partnerów:
 • Zwieńczenia przypowierzchniowe studni kanalizacyjnych. Przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększania trwałości eksploatacyjnej.
 • Pompy i zestawy pompowe służące przeciwpożarowemu zaopatrzeniu w wodę wg. najnowszych wymagań prawnych i Krajowej Oceny Technicznej CNBOP
 • Systemy do zagospodarowywania wód opadowych
 • System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i w obiektach przemysłowych
 • Izolacje Armacell w technice instalacyjnej- co nowego?
 • Projektowanie energooszczędnych systemów chłodniczych w oparciu o nowoczesne rozwiązania firmy Blue Box
 • Wykorzystanie potencjału oszczędności energii w wentylacji – wentylatory ZerAx® i koncepcja EC+
 • Innowacyjna przepompownia hybrydowa EcoLIFT XL firmy KESSEL – ekonomiczny sposób odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej oraz skuteczna ochrona tych obiektów przed przepływem zwrotnym
 • Nowoczesne rozwiązania ciepłownicze, Logotermy -mieszkaniowe stacje wymiennikowe
 • Nowatorskie rozwiązania techniczne kanalizacji sanitarnej w budynkach wysokich
 • Systemy zamocowań Niczuk
 • Para technologiczna. Regulacja temperatury w wymiennikach ciepła w warunkach zmiennych obciążeń i występowania przeciwciśnienia po stronie instalacji kondensatowej
 • Montażu klap p-poż na przykładzie rozwiązań Lindab
 • Łączniki zabezpieczone przed wysunięciem Nova Siria jako rozwiązanie służące do łączenia rurociągów o dużych średnicach i rozmaitym wykonaniu materiałowym
 • Zalety instalacji z rur miedzianych – jeden materiał, wiele zastosowań i korzyści
 • Kotły średniej i dużej mocy. Kocioł ARES Tec – najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku
 • Wysokosprawne filtry tłuszczowe w profesjonalnych okapach kuchennych – zalety wynikające ich zastosowania
 • Oszczędność energii w instalacjach HVAC przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów BELIMO
 • Innowacyjne systemy Uponor zwiększające bezpieczeństwo wody pitnej w budynkach
 • Innowacyjne urządzenia VERANO serii freshAIR+
 • Wydajne systemy klimatyzacji precyzyjnej dla centrów przetwarzania danych – przegląd rozwiązań i technologii
 • Bezwykopowe układanie i odnawianie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Pompy ciepła LG THERMA V jako nowoczesne rozwiązania ogrzewania budynków

 Więcej informacji

Zamknij Kup klimatyzator z instalacjąw Twoim mieście Kup klimatyzator z instalacją w Twoim mieście