Raport rynku pomp ciepła 2019 | PORT PC

Redakcja HvacPR | 3 cze Raport rynkowy PORTPC 2019: duży wzrost rynku pomp ciepła w 2018 r. i perspektywy dalszego silnego rozwoju. PORTPC opublikowała raport rynkowy 2019 opisujący rynek pomp ciepła w Polsce. W 2018 r. nastąpił znaczący wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda równy +31% (rok do roku). W 2018 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce. Cały rynek pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrósł o 20%. Wzrósł udział grzewczych pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych. W 2018 roku wynosił on 15% (co siódmy nowobudowany budynek ogrzewany jest pompą ciepła). Wg szacunków PORTPC, w ramach programu Czyste Powietrze, aż 30% wniosków o dofinansowanie źródła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp ciepła. Okiem praktyka

"Dom bez rachunków" - rusza kampania

Redakcja HvacPR | 3 cze Siedem czołowych organizacji branżowych w Polsce połączyło siły, żeby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych. Wiadomości

Rynek pomp ciepła w Europie - Heat Pump Forum 2019

Redakcja HvacPR | 24 maj | 1 Dwucyfrowy wzrost sprzedaży pomp ciepła na Rynku Europejskim na przestrzeni ostatnich czterech lat. Branża gotowa na osiągnięcie wyższych wyników dla przyszłości Unii Europejskiej. Okiem praktyka

Projekt Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 zdaniem POBE nie spełnia planów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Redakcja HvacPR | 21 lut Zdaniem organizacji skupionych w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej (GSCOiIA PZITS, SGGiK, SEDG, SBF, SPW, PORTPC, SPIUG) zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r. Wiadomości

Ogrzewanie gazowe i olejowe zakazane we Wiedniu od 2019 r.

Redakcja HvacPR | 14 lut Wiedeń, uznawany od wielu lat za najlepsze miasto do życia w Świecie, robi kolejny krok w kierunku uwolnienia się od uzależnienia od ropy i gazu oraz wyznacza ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Ogrzewanie olejowe / gazowe jest zabronione w nowych budynkach, wymagane jest zazielenienie fasad budynków, rowery muszą mieć zadaszone parkingi. Zmiany wchodzą w życie z końcem marca 2019 r. Wiadomości