Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 28 mar
PORT PC
Warsztaty online “Pompy ciepła, a zielony wodór w ogrzewaniu budynków? Przegląd kluczowych europejskich analiz.”

Zapraszamy na warsztaty PORT PC. pt. “Pompy ciepła, a zielony wodór w ogrzewaniu budynków? Przegląd kluczowych europejskich analiz.” Termin: 13 kwietnia 2022 r. Godzina: 12:00-13:30 Warsztaty odbędą się w formule online za pomocą platformy ClickMeeting.

Harmonogram:
1) Paweł Lachman – Transformacja ogrzewania budynków w Polsce w kontekście działań UE (REPowerEU), 15 min
2) Monika Morawiecka – Wyzwania transformacji budynków w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, 15-20 min
3) Paweł Wróbel – Zestawienie kluczowych, niezależnych raportów i prac analitycznych nt. transformacji sektora ciepła i chłodu w UE, 30 min
4) Paweł Lachman – Podsumowanie warsztatów, 5 min
5) Sesja pytań i odpowiedzi – 20 min

Tematyka spotkania:

Unijna inicjatywa „fala renowacji” pokazała jak wielki wysiłek musi być wykonany w sektorze budynków by osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne UE. Bieżąca reakcja Unii Europejskiej związana z wojną w Ukrainie  w postaci komunikatu REPowerEU z 8 marca 2022 i potrzeba szybkiego uniezależnienia od paliw kopalnych z Rosji wskazuje, iż jeszcze większego znaczenia nabiera konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego nie tylko przez dywersyfikację dostaw, ale w przypadku sektora budynków przede wszystkim poprzez efektywność energetyczną i rozwijanie technologii takich jak pompy ciepła. Ten kierunek od wielu lat, wdrażają poszczególne państwa europejskie (Kraje Skandynawskie, Szwajcaria) w ramach wzmacniania krajowego bezpieczeństwa energetycznego, podkreślając konieczność szybszego przechodzenia na odnawialne źródła energii i energię produkowaną na miejscu. W tym kontekście powraca także pytanie o alternatywne paliwa nisko i zeroemisyjny jak zielony czy niebieski wodór. KE podkreśla, iż mają one istotną rolę do odegrania w dekarbonizacji. Szczególnie konieczność najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych technologii wskazuje, że wodór należy rozwijać tam gdzie jest on najbardziej efektywny i gdzie brak dostępnych skomercjalizowanych technologii tj. głównie w procesach przemysłowych. Ważne jest by wykorzystywać wodór w sposób optymalny gdyż ilość wodoru dostępnego na rynku będzie ograniczona. Takie podejście KE jest spójne z wynikami szeregu analiz ośrodków i instytucji badawczych, których wyniki wskazują w jakich sektorach wodór może być efektywny, a gdzie należy stosować bardziej dojrzałe i efektywne technologie jak np. pompy ciepła w ogrzewaniu budynków. W czasie spotkania zaprezentujemy wnioski z kilkunastu kluczowych raportów i analiz dot. transformacji sektorów ciepła i chłodu w Unii Europejskiej i poszczególnych państwach członkowskich.