Wiadomości 18 lis 2022
UOKiK kontroluje składy węgla w całej Polsce

UOKiK wziął pod lupę składy węgla w całej Polsce. Sytuacja na rynku węgla rodzi wątpliwości co do niezależności ustalania cen przez indywidualnych przedsiębiorców. Dlatego Inspekcja Handlowa, na zlecenie Prezesa UOKiK, intensyfikuje kontrole sprzedawców węgla. Sprawdzonych zostanie kilka tysięcy składów węgla. Celem działań jest m.in. zwiększenie intensywności monitoringu cen pod kątem zmów przedsiębiorców oraz kontrola legalności ich działania.

Rynek węgla znajduje się pod stałą obserwacją Prezesa UOKiK. Dotychczas, w ramach prowadzonego badania rynku, sprawdzone zostały działania 201 podmiotów prowadzących łącznie 255 składów węgla. 14 listopada, rozpoczęło się pełne badanie rynku i kontrole w całej Polsce.

Inspektorzy odwiedzą każdy skład węgla w kraju i będą pozyskiwać ceny produktów z każdego dnia co najmniej do końca roku. W oparciu o te dane, a także informacje o strukturze rynku, UOKiK będzie podejmować dalsze decyzje, w tym w zakresie możliwych kontroli czy przeszukań u tych przedsiębiorców, którzy próbowaliby wspólnie z innymi graczami rynkowymi ustalać ceny węgla. Inspekcja zweryfikuje jednocześnie prawidłowość oznakowania cen produktów, legalność prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej czy kraj pochodzenia węgla.

Cena węgla pod kontrolą

W ramach prowadzonych kontroli zbadana zostanie m.in. legalność prowadzenia działalności przez sprzedawców. W tym czy przedsiębiorcy spełniają wymóg posiadania konta na portalu https://cieplo.gov.pl/ i bieżącej aktualizacji cen sprzedaży węgla. Dzięki informacjom znajdującym się na tej stronie, konsument ma możliwość sprawdzenia, gdzie może kupić węgiel. Ponadto, w jakiej cenie i tym samym podjąć najlepszą dla siebie decyzję zakupową. Brak spełnienia wymogów będzie skutkował zawiadomieniem do Krajowej Administracji Skarbowej, która może nałożyć na prowadzącego składy węgla karę w wysokości 1500 zł. Natomiast w przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, KAS może nałożyć karę do 15 000 zł.

Stop zmowom cenowym

Inspektorzy IH będą również sprawdzać prawidłowość uwidaczniania cen przez sprzedawców oraz zaświadczenia o kraju pochodzenia. Pozwoli to na wyeliminowanie nieprawidłowości na etapie zakupu węgla przez konsumentów. Ponadto w trakcie kontroli zebrane zostaną informacje dotyczące struktury rynku, m.in. wielkości podmiotów sprzedających węgiel, zatrudnienia, liczby posiadanych przez nich składów, a także poziomu cen. Zebrane w ramach kontroli dane posłużą m.in. do monitorowania, czy wśród sprzedawców nie dochodzi do zmów cenowych.

Wysokie kary od UOKiK

W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy mają swobodę ustalania cen. Musi to być jednak ich samodzielna decyzja biznesowa, nie mogą tego robić w porozumieniu z innymi podmiotami, np. swoimi konkurentami. Za zmowę cenową lub podział rynku grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk. Ponadto do 2 mln zł na osoby zarządzające firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niedozwolone ustalenia.

Źródło: UOKiK

 

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl