Gree - Ciepło z Gree
Wiadomości 25 lut
Danfoss
Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI

Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI zabezpieczają dachy, rynny i rury spustowe przed zniszczeniami spowodowanymi przez zalegający śnieg i lód. Ogrzewanie dachów ma charakter użytkowy i techniczny, a w gotowym budynku jest praktycznie niewidoczne. W dłuższej perspe

Dlaczego zagrożenie jest tak poważne?

Podczas planowania konstrukcji dachu projektant bierze pod uwagę zarówno ciężar własny dachu jak i obciążenie zalegającym śniegiem czy silnym wiatrem. Podczas kiedy obciążenie śniegiem wynosi aż 60%,  ciężar własny dachu to jedynie 20% planowanych obciążeń.

Gdy słońce topi śnieg, lub gdy ciepło przenika z wnętrza budynku woda ze stopionego śniegu spływa w dół i zamarza przy krawędzi dachu. Następnie powoli przekształca się w sople i nawisy śnieżne. Podczas odwilży mogą się one oderwać, co prowadzi do zniszczenia rynien i stwarza poważne zagrożenie dla ludzi i pojazdów.

Dodatkowo lód nagromadzony w rynnach oraz zsuwający się z dachu śnieg blokują odpływy wody przewidziane w konstrukcji budynku. Dlatego woda spływa inną drogą, co może w konsekwencji spowodować zalanie mieszkania, poddasza, czy też elewacji budynku.

Kompleksowe rozwiązanie problemów

Systemy przeciwoblodzeniowe do ogrzewania dachów nie walczą z negatywnymi skutkami zimy, ale zapobiegają potencjalnym problemom. Zapewniają drożność rynien, eliminują ryzyko uszkodzeń dachu i fasady budynku oraz zalania poddasza. Eliminują również ryzyko niebezpiecznych wypadków z udziałem ludzi i uszkodzeń pojazdów spowodowanych przez spadające sople lodu.

Systemy te mogą być instalowane na niemal wszystkich rodzajach dachów podczas nowej budowy oraz przy remoncie istniejących obiektów.

Składają się z kabli grzejnych o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, sterowników wyposażonych w zintegrowane czujniki temperatury i wilgoci oraz akcesoriów montażowych.

Montaż systemu

Aby skutecznie chronić dom należy zainstalować ogrzewanie dachów, aby zabezpieczyć rynny i rury spustowe oraz połacie dachowe bezpośrednio przylegające do rynien krawędziowych.

Dla dodatkowej ochrony często stosuje się płotek przeciwśniegowy, który zapobiega zsuwaniu się płatów śniegu. W takim przypadku kable grzejne montowane są na powierzchni dachu pomiędzy rynną a płotkiem. Dodatkowo, aby uniknąć nagromadzenia śniegu można również zabezpieczyć sam płotek.

W rynnach i rurach spustowych kabel układa się wzdłuż w obu kierunkach, tak aby osiągnąć wymaganą moc cieplną. Do przymocowania kabla stosuje się uchwyty, które zapewniają jego właściwą pozycję oraz ułatwiają montaż. Zazwyczaj w rynnach i rurach spustowych układa się dwie nitki przewodu.

Liczba zamontowanych systemów przeciwoblodzeniowych DEVI stale się zwiększa, a ich użytkownicy cieszą się skutecznością, bezobsługowością i ekonomicznym działaniem zainstalowanych rozwiązań.