Smay klapy
Wiadomości 23 lis
innogy Polska
System instalacji fotowoltaicznej on-grid czy off-grid - który wybrać?

fot. innogy

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem całorocznym, co oznacza, że produkuje energię zarówno w upalne lato, jak również podczas mroźnej zimy. Może się jednak zdarzyć, że w pewnych okresach nasze zapotrzebowanie energetyczne będzie wyższe lub niższe niż ilość energii, którą są w stanie wytworzyć moduły. W tej sytuacji stajemy przed wyborem, w jaki sposób chcemy oddać lub uzupełnić powstałe różnice.

Decydując się na produkcję czystego prądu z darmowej energii słonecznej musimy podjąć decyzję, czy naszą mikroelektrownię chcemy przyłączyć do sieci energetycznej, czy wolimy, aby działała jako w pełni samodzielny system. W dzisiejszym artykule przedstawimy różnice między powyższymi rozwiązaniami, a także omówimy zalety i wady każdego z nich.

System przyłączony do sieci energetycznej (on-grid)

O systemie przyłączonym do sieci, nazywanym także jako instalacja on-grid, mówimy w sytuacji, gdy nasza elektrownia fotowoltaiczna podłączona jest do zewnętrznej sieci energetycznej. Podłączenie paneli fotowoltaicznych do sieci polega na doprowadzeniu okablowania zmiennoprądowego z falownika do rozdzielni niskiego napięcia i jest dopuszczalne, gdy rozdzielnia może odebrać całą potencjalną moc wygenerowaną przez instalację fotowoltaiczną. Energia elektryczna wyprodukowana przez instalację w pierwszej kolejności zasili nasze urządzenia domowe. W sytuacji nadwyżek energia zostaje przekazana do sieci energetycznej. Możemy odebrać ją w momencie, kiedy ze względu na chwilowo niekorzystne warunki atmosferyczne lub większe zapotrzebowanie na energię elektryczną nasza instalacja nie jest w stanie dostarczyć nam wymaganej ilości energii. Odbiór ten następuje w ramach systemu opustu 1:0,8 dla instalacji o mocy poniżej 10 kWp lub 1:0,7 dla instalacji o mocy 10-50 kWp. Oznacza to, że z każdej wyprodukowanej i oddanej do sieci 1 kWh możemy odebrać 0,8 kWh (odpowiednio - 0,7 kWh). Jeśli naszego zapotrzebowania nie uda się całkowicie pokryć z wytworzonej przez nas wcześniej energii, wówczas pozostała różnica jest wyrównywana energią z sieci w stosunku 1:1.

Systemy on-grid są wybierane znacznie częściej przez właścicieli mikroelektrowni głównie ze względu na prostotę układu oraz niższe koszty inwestycyjne. Jednak ich wadą jest duże uzależnienie od sieci energetycznej, pod którą są podpięte. Oznacza to, że awaria sieci odbije się również na nas, ponieważ, ze względów bezpieczeństwa, instalacja odcięta od sieci nie wytwarza energii elektrycznej. W tej sytuacji nie jesteśmy również w stanie odebrać wcześniej oddanych nadwyżek. System ten nie rozwiązuje więc naszego problemu związanego z uzależnieniem od dostawców energii.

Czy wiesz że…

Korzystając z instalacji on-grid nadwyżki energii przekazujemy do sieci energetycznej, aby następnie odebrać je w momencie naszego większego zapotrzebowania na energię!
 

System niepodłączony do sieci energetycznej (off-grid)

WSystem nieprzyłączony do sieci, o którym mówi się także wyspowy lub instalacja off-grid, polega na podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do akumulatora, który jest w stanie magazynować nadwyżki wyprodukowanej energii. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest pełne uniezależnienie się od sieci dystrybucyjnej. Ma to niebagatelne znaczenie w sytuacji, gdy chcemy zasilić energią elektryczną obiekt znajdujący się w miejscu, gdzie nie ma dostępu do sieci lub jest on bardzo utrudniony. Energia czerpana z akumulatorów stanowi ogromną zaletę również, gdy zasilanie sieciowe charakteryzuje się częstymi awariami i przerwami w dostawach prądu.

Niestety, instalacja wyspowa jest zdecydowanie bardziej kosztowna aniżeli podłączona do sieci. Akumulatory wytwarzane są z wykorzystaniem specjalnych technologii, które mają za zadanie zapewnić im odpowiednią wytrzymałość. Takie wykonanie powoduje jednak, że urządzenia te są bardzo drogie i ich ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kolejną wadę stanowi fakt, iż każdy z systemów off-grid powinien zostać specjalnie zaprojektowany. Tworząc projekt systemu należy wziąć od uwagę m.in. sumaryczną moc urządzeń podłączonych pod dany system, ich czas pracy oraz jak długo będą one pracowały czerpiąc energię wyłącznie z akumulatorów. Na podstawie takich danych dobierana zostaje ilość i pojemność akumulatorów, ich technologia oraz moc inwertera. Przyłączenie do tego układu nieplanowanych urządzeń może doprowadzić do nieprawidłowej pracy całego systemu, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenia akumulatorów lub falownika.

Który z tych systemów w takim razie powinniśmy wybrać? W sytuacji, kiedy nie mamy problemu z dostępem do sieci energetycznej rozsądniejszą opcją jest postawienie na system on-grid, gdyż korzyści z wykorzystania nadmiarowej energii z elektrowni fotowoltaicznej poza godzinami jej dostępności w stosunku do bardzo dużej ceny akumulatorów są niewielkie. Jednak jeśli zastanawiamy się nad zasileniem obiektów charakteryzujących się niewielkim lub okresowym zużyciem energii, które borykają się z utrudnionym dostępem do sieci energetycznej, wtedy warto rozważyć inwestycję w system off-grid.

 Czy wiesz że…

Instalacja off-grid pozwala na całkowite uniezależnienie się od sieci dystrybucyjnej!

 

Tagi: fotowoltaika