Wiadomości 27 lip
Spotkanie z Ambasadorem Japonii

Minister Henryk Kowalczyk spotkał się z ambasadorem Japonii Tsukasa Kawada. Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy dwustronnej w ochronie środowiska.

W trakcie spotkania minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że zarówno Polska, jak i Japonia, dostrzegają istotne wyzwania wiążące się ze zmianami klimatu.

„Nasze kraje podobnie postrzegają mechanizmy ograniczania emisji przy utrzymaniu potencjału do wytwarzania energii z paliw kopalnych, a więc praktycznej realizacji postanowień Konwencji w sprawie zmian klimatu, a w szczególności Porozumienia Paryskiego, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych krajów” – powiedział minister Kowalczyk. „Liczymy na kontynuację wsparcia ze strony Japonii w tym zakresie” - dodał.

Minister Kowalczyk wyraził również uznanie dla rozwoju technologicznego Japonii, w tym także rosnącej dbałości o jakość środowiska naturalnego.

„Zdajemy sobie sprawę, że tylko najnowocześniejsze technologie pozwalają uczynić zadość wymogom środowiskowym przy znaczącym udziale paliw kopalnych w miksie energetycznym, z czym mamy do czynienia zarówno w Polsce, jak i Japonii” – zaznaczył.

Podsumowując spotkanie minister Kowalczyk  podkreślił, że poruszane na nim tematy pokazują, jak ważna i perspektywiczna jest współpraca z partnerami japońskimi.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

„Liczę na to, że współpraca pomiędzy Polską a Japonią w dziedzinie ochrony środowiska jeszcze bardziej się zacieśni” – dodał.

gift